Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i Praktisk styring og ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001

Samfunnet stiller stadig høyere krav til å ha styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) i bedriften. Et viktig verktøy for å tilfredsstille krav til et styringssystem for arbeidsmiljø (HMS) i din virksomhet er standarden NS-EN ISO 45001 Styringssystem for arbeidsmiljø.

Kursbeskrivelse

Kurset tar deltakerne gjennom standarden med eksempler fra en bedrift. Det vil bli enkle gruppeoppgaver med fokus på viktige elementer i standarden og anledning til å diskutere problemområder. Ved å delta på kurset får deltakerne innføring i:

  • NS-ISO 45001:2018
  • Oppbygging av et praktisk styringssystem for arbeidsmiljø
  • Risikobasert tilnærming
  • Metoder for risikoanalyse
  • Hvordan lykkes med etablering av et godt system for styring av arbeidsmiljø
  • Akkreditert sertifisering – fordeler og ulemper

Mål for kurset

Dette kurset skal gi deltakerne en forståelse i hvordan de kan bruke NS-ISO 45001 til praktisk styring av arbeidsmiljøet, noe som er viktig både for etterlevelse av lovverket, og for å skape en trivelig arbeidsplass. En god styring av arbeidsmiljø betyr færre uønskede hendelser.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg godt for ledere, HR/HMS ledere, helse- og vernepersonell og de som har funksjoner i bedriften hvor styring av arbeidsmiljø (HMS/Internkontroll) inngår som et krav. Kurset passer også for de som har oppgaver i forbindelse med drift og vedlikehold av et styringssystem for arbeidsmiljø.

For at kursdeltakerne skal få best mulig utbytte av kurset, er det viktig å inneha noe forkunnskap om NS-ISO 45001. Vi tilbyr i samarbeid med Veritech et e-læringskurs i NS-ISO 45001 som vi anbefaler at deltakerne gjennomfører før kurset. E-læringskurset gir en grunnleggende kompetanse om standarden. Dette kurset går ikke inn i den ordinære kursavgiften og har egen påmelding utenom hovedkurset.

Kursholder:

Magnus Robbestad har 25 års kompetanse innen kvalitetssikring og HMS fra industri, offentlig virksomhet, petrokjemi- og offshorevirksomhet. Han har lang erfaring som revisor for norske og internasjonale sertifiseringsorganer for akkreditert sertifisering innen NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001.

Magnus Robbestad deltar aktivt i standardiseringsarbeid i Standard Norge som leder for den  norske ISO 9001 komiteen, og som deltaker i komiteen for ISO 19011 og ISO 45001.

Han har bistått et hundretalls bedrifter med kurs og rådgivning for sertifisering av ledelsessystemer i henhold til NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001,SN-BS OHSAS 18001, ISO 45001 og EQUASS.

Han har mange års erfaring som foredragsholder for Standard Online AS, og er ansvarlig for Standard Onlines kurs for sertifisering av revisjonspersonell.

Magnus Robbestad er sertifisert EOQ revisjonsleder.

Dato/Tid: 22. mai 2019 kl. 09:30 - 23. mai 2019 kl. 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 19-1012400 Kurs i Praktisk styring og ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001

Kursavgift: kr 9 400,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.
Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 21. mai 2019 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00