Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i Prosjektledelse og NS-kontrakter i næringsentreprise

Jobber du som prosjektleder i bygg- og anleggsbransjen? Dette kurset gir deg oversikt over hvilke regler som gjelder før, underveis og etter byggeprosjektets avslutning. Du vil også få oversikt over anskaffelsesregelverket, forholdet til plan- og bygningsloven, HMS-regelverket og de viktigste reglene i entreprisestandardene NS 8405/8415, NS 8406/8416 og NS 8407/8417.

Kursbeskrivelse

Kurset gjennomgår følgende temaer: 

 1. Anskaffelsesprosessen
  • Om anskaffelsesregelverket
  • Hvordan oppfylle kvalifikasjonskravene
  • Tildelingskriterier – tolkning og evaluering
  • Hvordan unngå å bli avvist i konkurransen
    
 2. Forholdet til plan- og bygningsloven med forskrifter
  • Om regelverket
  • Hvilke krav stilles underveis i prosjektet og hva må en prosjektleder ha kontroll på?
  • Krav til dokumentasjon og avslutning av prosjektet
    
 3. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
  • Hvor finner man reglene for HMS?
  • Oversikt over de viktigste reglene i internkontrollforskriften og byggherreforskriften
  • Hvilke krav stilles til de ulike aktørene i prosjektet?
    
 4. Innkjøp av varer og tjenester
  • Gjennomgang av de viktigste reglene i kjøpsloven og NS 8409
    
 5. Prosjektlederens gjennomføring av prosjektet
  • Oversikt over de ulike entrepriseformene
  • Kontraktstolkning
  • Tilleggskrav – hvordan unngå å miste krav på penger
  • Forsinkelser og fristforlengelse – varsle rett og unngå forsinkelse
  • Overtakelse og sluttoppgjør
    
 6. Etter prosjektets avslutning – mangler og reklamasjon
  • Hva er en mangel?
  • Regler for reklamasjon
  • Hvordan håndtere reklamasjoner
  • Foreldelsesregler

Oppgaveløsning
Dag to av kurset avsluttes med oppgaveløsning i grupper for gjennomgang og svar på oppgavene.

Mål for kurset

Kurset har som mål å gi deg den juridiske kunnskapen du trenger for å gjennomføre et godt prosjekt, og på den måten ivareta dine rettigheter på en best mulig måte. Etter gjennomført kurs skal du være i stand til å utarbeide rutiner for overholdelse av de viktigste reglene i regelverket og standardene. Entreprisestandardene NS 8405/15, 8406/16 og 8407/17 vil ha en sentral plass i kurset. 

Hvem er kurset for?

Dette kurset er ment for deg som er daglig leder og/eller prosjektleder hos entreprenører som arbeider med næringsentreprise (NS-standardene). Byggherrer vil også kunne ha nytte av kurset.

Kursholder:

Foreleser på kurset er advokat Trygve Eriksen. Han har jobbet som advokat i NESO (Nordnorske entreprenørers serviceorganisasjon) i fem år med særlig vekt på entrepriserett, herunder NS-standardene. Trygve har lang erfaring med å holde juridiske kurs og da særlig for bygg- og anleggsbransjen.

I det daglige bistår han entreprenører og byggherrer i bygge- og anleggsbransjen og prosederer jevnlig saker for domstolene.

 

 

Dato/Tid: 8. mars 2023 kl. 09:30 - 9. mars 2023 kl. 16:00

Sted: Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 23-1441400 Kurs i Prosjektledelse og NS-kontrakter i næringsentreprise

Kursavgift: kr 9 950,00

Kursavgiften inkluderer standarden NS 8407, kurshefte i PDF-format, kaffe, te, lunsj og øvrig pausemat.
Standardsamlingen «Juridiske standarder for bygg og anlegg» kan kjøpes i forkant av kurset. Ta kontakt med oss på salg@standard.no eller telefon 67 83 87 00 for hjelp til påmelding og 50 % rabatt på standardsamlingen.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Betingelser ved kursavmelding.

Bedriftstilpasset kurs? Les mer om hva vi kan tilby

Påmeldingsfrist: 7. mar 2023 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00