Kurs i Rådgiverkontrakter - NS 8401 og NS 8402

NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, er to av de sentrale rådgiverkontraktene i den norske bygge- og anleggsbransjen. Dette kurset er en kombinasjon av forelesning og oppgaver, med stor vekt på praktiske problemstillinger som gir deg innføring i to viktige standarder.

Kursbeskrivelse
Innholdet i kurset er en gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8401 og NS 8402, med vekt på de viktigste problemområdene. Følgende temaer er sentrale: 
  • Når skal NS 8401 og NS 8402 brukes?
  • Organisering
  • Den prosjekterendes/rådgiverens plikter
  • Endringer
  • Fristforlengelse og forsering
  • Prosjekterings-/rådgivningsfeil 

Mål for kurset
Formålet med kurset er å gi en detaljert oversikt over innholdet i NS 8401 og NS 8402, slik at du blir kjent med de rettigheter og plikter som standardene legger på aktørene.

Hvem er kurset for?
Kurset er relevant for alle som bruker standardene i sitt arbeid, enten de er arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, private og offentlige byggherrer eller har annen bakgrunn.

Kursholder: Tor Andre Ulsted er advokat i Steenstrup Stordranges entrepriserettsavdeling.

Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online AS.

Tor Andre Ulsted er også spesialisert innen plan- og bygningslovgivningen, foreldelse og insolvensrett.

Dato/Tid: 24. apr 2013 / 09:00 - 16:00

Sted: Quality Airport Hotel Stavanger, Sømmeveien 1,4050 Sola

Vis kart

Kursnr./navn: 13-12059 Kurs i Rådgiverkontrakter - NS 8401 og NS 8402

Kursavgift: kr 4 800,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standarder. Standardene vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 23. apr 2013 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00