Kurs i Riktig med en gang - bygging, test og drift av tekniske bygningsinstallasjoner

Hvordan oppnå kostnadsreduksjoner, økt entusiasme og en bedre miljøprofil? Kurset «Riktig med en gang - bygging og drift» setter fokus på hvordan systematisk ferdigstillelse og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner kan benyttes i egen virksomhet og egne prosjekter, og hvordan energiledelse som metode vil gi kostnadsreduksjoner, økt fokus på aktiv drift og en bedre miljøprofil.

Kursbeskrivelse

Kurset har som mål å gi deg et verktøy for å oppnå «Riktig med en gang» i byggeprosjekter og drift av komplekse yrkesbygg.  Det blir en detaljert gjennomgang av hensikten med standarden NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift- hvilke krav stilles til testing og dokumentasjon, samt NS-EN ISO 50001 Energiledelse og hvordan denne metoden vil føre til konkrete energibesparelser. Det blir også tid til gruppeoppgaver og diskusjoner.

Kurset består av to moduler som hver går over én dag:

 • Modul 1 omhandler Idriftsetting og prøvedrift etter NS 6450.
 • Modul 2 omhandler Drift og Energiledelse etter NS-EN ISO 50001.


Du kan alternativt, avhengig av forkunnskaper og egne læringsmål, velge kun modul 1 eller kun modul 2:

Informasjon og påmelding til modul 1 «Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner»

Informasjon og påmelding til modul 2 «Kurs i Drift og Energiledelse etter NS-EN ISO 50001»

Kursinnhold:

Modul 1 – Kravspesifikasjoner, testing, idriftsetting og prøvedrift
Presise kravspesifikasjoner er forutsetningen for "Riktig med en gang". Utarbeidelse av dette vil lede til morsommere arbeidsdager og god inntjening – for alle. Modul 1 tar for seg følgende temaer:

 • Ord og uttrykk - terminologi
 • Tekniske installasjoner som inngår i komplekse yrkesbygg
 • Steg og milepæler – viktige mål som skal oppnås inkl. forutsetninger for rasjonell drift og tilfredse brukere/leietagere
 • Tilbudsgrunnlaget, kravspesifikasjoner - hva må beskrives og kontrolleres
 • Kort introduksjon av NS 3935 – ITB, prosjektering, utførelse og idriftsetting
 • Partenes oppgaver – gjennomgang av innholdet i NS 6450
 • Innflytting, overtagelse og innsigelser
 • Tester, idriftsetting, prøvedrift og dokumentasjon
 • Gruppeoppgaver og diskusjon

Modul 2 – Energieffektiv drift
Energieffektiv drift oppnås ved kontinuerlig forbedring av tekniske installasjoner, rutiner og adferd som sikrer et stadig lavere energiforbruk.

 • Hva skal drift oppnå?  Hva er god drift, hva er forutsetning for god drift. 
 • Introduksjon til energiledelse; NS EN ISO 50001:2011
 • Innhold, struktur og krav i standard for energiledelse
 • Energiledelse i forhold til andre ledelsessystemer
 • Hvordan etablere energiledelse
 • Forutsetning for energiledelse
 • Energiledelse - tiltak
 • Introduksjon til NS-EN 15232 – en plukkliste av tekniske tiltak som fører til redusert energibruk
 • Etablering av energispareplan
 • Praktiske erfaringer med energiledelse
 • Gruppeoppgaver og diskusjon

Mål for kurset

Etter kurset skal deltageren ha kjennskap til hvordan systematisk idriftsetting, prøvedrift og energiledelse kan benyttes i egen virksomhet og egne prosjekter. Du skal også kunne planlegge og iverksette konkrete tiltak i egen virksomhet som gir kostnadsreduksjoner, riktige drift og bedre miljøprofil.

Modul 1 gir deg kunnskap om hvorfor og hvordan bestemmelsene og prosessene beskrevet i NS 6450 skal føre til «Riktig med en gang». Kurset vil gjøre deg bedre i stand til å utarbeide tilbudsgrunnlag, planlegge og utføre test og idriftsetting av komplekse tekniske installasjoner i nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Modul 2 gir deg økt innsikt i hvordan energiledelse som virkemiddel gir kontinuerlig forbedring av driften, økt engasjement, reduserte energikostnader og en bedre miljøprofil.

Hvem er kurset for?

Kurset passer for eiendomsutviklere, eiendomsforvaltere, driftere og driftsledere, rådgivere, prosjektledere, byggeledere, tekniske entreprenører, leverandører, med faglig bakgrunn fra prosjektering, gjennomføring/installasjon, testing, overtagelse og drift innenfor områder som automatisering, elektroteknikk, VVS og IKT.

Kursholder:

Arne Eggen er selvstendig konsulent men også rådgiver i bransjeforeningen Integra, Foreningen for tekniske systemintegratorer. Han er har jobbet med automatiseringsteknikk i hele sitt yrkesaktive liv innenfor områdene bygningsautomatisering og prosessautomatisering i olje&gass-, industri- og VA sektorene. Arne Eggen har de senere årene ledet komité SN /K025 Bygningsautomatisering i Standard Norge og derigjennom arbeidet aktivt med å utarbeide innholdet i flere norske standarder – NS 3935 – NS 6450 – Norsk veileder til NS EN15232.

Erik A. Hammer er selvstendig konsulent men også rådgiver i Grønn Byggallianse. Hammer har jobbet med energieffektivitet i bygninger som medeier i COWIplan, som utbyggingssjef i Oppegård kommune, offentlige promotering av energieffektive og miljøriktige bygg hos NVE ‘s Byggoperatør og Økobygg.  Startet Grønn Byggallianse, i 2003 og ledet organisasjonen frem til 2014.  Hammer har de senere årene deltatt i komité SN /K025 Bygningsautomatisering i Standard Norge og arbeidet aktivt med å utarbeide innholdet i  NS 3935 og NS 6450.

Dato/Tid: 29. november 2017 kl. 09:00 - 30. november 2017 kl. 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 17-935301 Kurs i Riktig med en gang - bygging, test og drift av tekniske bygningsinstallasjoner

Kursavgift: kr 9 100,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 28. nov 2017 kl. 09:40

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00