Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i Risikostyring i et helhetlig perspektiv

Kurset vil gi deg innsikt i hvordan helhetlig risikostyring kan benyttes som et effektivt og godt verktøy for virksomhetsstyring, der sikkerhet, HMS, omdømme, finans og marked inngår i en helhet.

Kursbeskrivelse

Kurset er basert på prinsipper i de nye ISO-standardene for risikobasert tilnærming, og fokuserer på sentrale elementer innen HMS, forretning, økonomi, omdømme. Kurset gir en innføring i metodikken for risikostyring i ISO 31000; identifisering, analysering, evaluering og håndtering av risiko. Vi jobber konkret med verktøy for å identifisere og håndtere risiko i bedriftens prosesser, og lærer om risikoelementer og risikoområder.  Du blir kjent med hvordan risikostyring kan være et viktig verktøy i forbedringsarbeidet, og knytter dette mot kravene i ISO 9001:2015.

Kurset har følgende hovedområder:

  • Hva er risiko og risikobasert tilnærming?
  • Risikomodell etter ISO 31000
  • Risiko- og mulighetsperspektiv i kontekst, kommunikasjon og interessenter
  • Risikostyringsprosessen; identifisering, analyse, evaluering og håndtering av risiko
  • Risiko i bedriftens prosesser: styrings/ledelsesprosesser, kjerneprosesser og støtteprosesser
  • Risikoelementer og risikoområder
  • Ulike verktøy og metoder i risikostyring

Mål for kurset

Kurset gir deg kunnskap om hvordan man skal tenke helhetlig risiko i virksomheten, og hvordan du skal utøve risikostyring i virksomheten på ulike nivå og områder. Denne metodikken er dessuten også i tråd med krav i ISO 9001:2015 om risikobasert tilnærming.

Hvem er kurset for?

Ledere, Risk- og kvalitetsansvarlige i bedrifter fra alle bransjer.

Behov for forkunnskap

For at kursdeltakerne skal få best mulig utbytte av kurset, er det en fordel å ha noe kjennskap til ledelsessystemet for kvalitet og risikokartlegging som metodikk. Et eksemplar av ISO 31000 inngår i kursprisen.

Kursholder:

Siv Wergeland er daglig leder, Kvalitet - og HMS rådgiver samt Revisjonsleder i Wergeland bedriftsutvikling AS. Hun har en mastergrad i ledelse og strategi.
Siv er en erfaren kursholder og foreleser. Hun har mange års erfaring som revisjonsleder, og tidligere vært sertifiseringsrevisor for DNV GL. Siv er foreleser og sensor på flere fag på handelshøyskolen BI, og har vært med å utvikle masterprogrammet i HMS der hun også er en sentral foreleser.

Kathinka Pettersen er Kvalitet - og HMS rådgiver, samt Revisjonsleder i Wergeland Bedriftsutvikling AS. Kathinka har mange års erfaring med systemutvikling innen kvalitet og HMS. Hun har spisskompetanse på etablering av styringssystem og prosesskartlegging. Kathinka er en erfaren kursholder innen prosesskartlegging og kvalitetsstyring. Hun er utdannet innen administrasjon og økonomi fra Nederland.

Cathrine Heggen er Senior Kvalitet- og HMS rådgiver og sertifisert revisjonsleder i Wergeland Bedriftsutvikling AS. Hun har lang erfaring med utvikling, implementering og vedlikehold av styringssystemer. Hun har hatt rådgivningsoppdrag for både store og små virksomheter. Cathrine har kunnskap om HMS-ledelse og kvalitetsledelse samt spisskompetanse innen arbeidsmiljø, beredskap og risikostyring med lang erfaring fra Olje- og gassbransjen.

Dato/Tid: 12. feb 2019 / 09:00 - 16:00

Sted: Radisson Blu Bryggen Hotel, Bryggen 5, 5003 Bergen

Vis kart

Kursnr./navn: 19-1000901 Kurs i Risikostyring i et helhetlig perspektiv

Kursavgift: kr 5 200,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.
Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 11. feb 2019 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00