Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 - 1/2 dag

Kjennskap til hvordan et sluttoppgjør skal behandles er svært viktig for å sikre sine krav, enten det er på entreprenør- eller byggherresiden. På dette halvdagskurset får du en grundig gjennomgang av bestemmelsene om sluttoppgjør i de tre ovennevnte standardkontraktene.

Kursbeskrivelse

Bestemmelsene om sluttoppgjør i NS 8405, NS 8406 og NS 8407 er stort sett like, men det er enkelte viktige forskjeller. Kurset tar blant annet for seg følgende emner:

  • Formålet med sluttoppgjørsbestemmelsene
  • Kravet til spesifikasjon av kravene i sluttoppstillingen
  • Ulike måter å sette opp sluttoppstilling på
  • Fristene for og virkningene av å sende sluttoppstilling
  • Sluttoppgjør i underentrepriseforhold
  • Byggherrens svar, herunder innsigelser og motkrav
  • Forholdet til søksmålsfristen

Mål for kurset

Etter gjennomført kurset vil du ha en grunnleggende forståelse for bestemmelsene om sluttoppgjør i NS 8405, NS 8406 og NS 8407.

Hvem er kurset for?

Kurset passer for deg som har befatning med sluttoppgjør i henhold til Norsk Standard-kontraktene, enten du kommer fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherresiden. Bestemmelsene om sluttoppgjør er noenlunde like i underentreprisestandardene, så kurset passer derfor også for de som kun arbeider med disse.

Kursholder:Tor Anthon Christiansen er advokat og partner i SANDS  Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som rådgiver for entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han bistår bygge- og anleggsbransjen bl.a. med kontraktsforhandlinger, ved prosjektgjennomføringen, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han prosederer jevnlig saker for domstolene. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Juristenes Utdanningssenter. Christiansen har tidligere jobbet som dommerfullmektig/konst. tingrettsdommer i 3 år.

 

 

Dato/Tid: 16. mar 2023 / 09:00 - 12:00

Sted: Radisson Blu Park Hotell, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 23-1452500 Kurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 - 1/2 dag

Kursavgift: kr 3 250,00

Kursavgiften inkluderer kursunderlag.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. 
(Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:
Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmelding er bindende.
 
Betingelser ved avmelding hos Standard Online AS.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

Påmeldingsfrist: 15. mar 2023 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00