Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i Systemrevisjon med nye NS-EN ISO 19011:2018

Revisjon er et av de viktige verktøyene i enhver systemstandard for å verifisere etterlevelse av systemer og standarder og samtidig avdekke forbedringsområder.

Kursbeskrivelse

NS-EN ISO 19011, en av de mest populære veiledningene fra ISO, ble utgitt i 2002, revidert i 2011 og er nå revidert i 2018. ISO 19011 er nå tilpasset revisjon av ledelsessystemer basert på en risikobasert tilnærming som er basis for alle ISOs ledelsessystemstandarder. ISO 19011 er generisk, som vil si at den kan brukes for alle typer revisjon, siden standarden er basert på revisjonsprosessen og ikke type revisjon.

NS-EN ISO 19011 benyttes som referanse både innen akkreditert sertifisering, og sertifiseringsordninger for revisorer som f.eks. IRCA (International Register of Certified auditors, www.irca.org) og EOQ (Europeean Organisation for Quality, www.eoq.org). NS-EN ISO 19011 inneholder retningslinjer for revisjonsplanlegging, revisjonsgjennomføring og vurdering av kompetansen til revisjonspersonell. 

Med dette kurset vil du få kompetanse innen revisjon av ledelsessystemer relatert til kvalitet, ytre miljø, informasjonssikkerhet, arbeidsmiljø eller øvrige ledelsessystemstandarder fra ISO basert på den nye risikobaserte tilnærming.

Mål for kurset

Ved å delta på kurset får deltakerne innføring i hvordan planlegge og gjennomføre revisjoner relatert til et styringssystem. Kurset har hovedfokus på hvordan dokumentere og implementere en revisjonsplan med referanse til NS-EN ISO 19011. Kurset består av forelesninger med eksempler fra en revisjonsprosess, samt gruppeoppgaver.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg godt for ledere og/eller internrevisorer som er ansvarlig for styringssystemer og/eller revisjon innen kvalitet, arbeidsmiljø, ytre miljø eller andre områder.

Behov for forkunnskap

For at kursdeltakerne skal få best mulig utbytte av kurset, er det viktig å inneha noe forkunnskap om standardene innenfor det fagområde som ønskes (NS-EN ISO 9001:2015 for kvalitetssystemer, NS-EN ISO 14001:2015 for styringssystemer innen ytre miljø og NS-EN ISO 45001:2018 for styringssystemer inne arbeidsmiljø (HMS/internkontroll).

Vi tilbyr i samarbeid med Veritech as forkurs innen de ovennevnte standardene.
E-læringskursene gir en grunnleggende kompetanse om standardene. Forkurs inngår ikke inn i den ordinære kursavgiften, og har egen påmelding utenom hovedkurset NS-EN ISO 19011.
Vi anbefaler at deltakerne også gjennomfører elæringskurset i NS-EN ISO 19011 før hovedkurset. E-læringskurset gir en grunnleggende kompetanse om standarden. Dette kurset inngår heller ikke inn i den ordinære kursavgiften og har egen påmelding utenom hovedkurset

Mer informasjon og påmelding til e-læringskurs

Kursholder:

Magnus Robbestad har 25 års kompetanse innen kvalitetssikring og HMS fra industri, offentlig virksomhet, petrokjemi- og offshorevirksomhet. Han har lang erfaring som revisor for norske og internasjonale sertifiseringsorganer for akkreditert sertifisering innen NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001.

Magnus Robbestad deltar aktivt i standardiseringsarbeid i Standard Norge som leder for den  norske ISO 9001 komiteen, og som deltaker i komiteen for ISO 19011 og ISO 45001.

Han har bistått et hundretalls bedrifter med kurs og rådgivning for sertifisering av ledelsessystemer i henhold til NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001,SN-BS OHSAS 18001, ISO 45001 og EQUASS.

Han har mange års erfaring som foredragsholder for Standard Online AS, og er ansvarlig for Standard Onlines kurs for sertifisering av revisjonspersonell.

Magnus Robbestad er sertifisert EOQ revisjonsleder.

Dato/Tid: 7. feb 2019 / 09:30 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 19-1009000 Kurs i Systemrevisjon med nye NS-EN ISO 19011:2018

Kursavgift: kr 5 200,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift
Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 6. feb 2019 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00