Kurs i Totalentreprise - NS 8407

I dette kurset blir NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser grundig gjennomgått, samtidig som det trekkes paralleller til de tilsvarende bestemmelsene i NS 3431. Kurset er en kombinasjon av forelesning og oppgaver med stor vekt på praktiske problemstillinger, og gir deg innføring i en viktig standard.

Kursbeskrivelse
Innholdet i kurset er en gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8407, med vekt på de viktigste problemområdene. Følgende temaer er sentrale:
  • Når skal NS 8407 brukes?
  • Rådgiving og prosjektering
  • Risikoforhold
  • Endringer
  • Forsinkelse
  • Mangler

Mål for kurset
Formålet med kurset er å gi en detaljert oversikt over innholdet i NS 8407, slik at du blir kjent med de rettigheter og plikter som standarden legger på de ulike aktørene i et totalentrepriseprosjekt.

Hvem er kurset for?
Kurset er relevant for alle som bruker standarden i sitt arbeid, enten de er entreprenører, private og offentlige byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører eller har annen bakgrunn.

Kursholder: Alf Johan Knag er partner og leder av Advokatfirmaet Steenstrup Stordranges bygg- og anleggsavdeling, samt firmaets faggruppe for entrepriserett. Han leder også Entrepriserettsforeningen i Bergen. Knag er spesialisert innen kontraktsrett for bygg- og anleggsbransjen, og er en meget erfaren kursleder. Han sitter i Juristenes Utdanningssenters fagutvalg for byggekontrakter og entrepriserett, der han foreleser innen entrepriserett og prosedyreteknikk.

Dato/Tid: 29. mai 2013 / 09:00 - 16:00

Sted: Quality Airport Hotel Stavanger, Sømmeveien 1,4050 Sola

Vis kart

Kursnr./navn: 13-12061 Kurs i Totalentreprise - NS 8407

Kursavgift: kr 4 800,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standarder. Standardene vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.


Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 28. mai 2013 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00