Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i Utførelsesentreprise - NS 8405 og NS 8406

NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt og NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt er to av de mest sentrale kontraktsstandardene for byggeprosjekter i Norge, og viktige for forståelsen av kontraktsstrukturen i bygge- og anleggsbransjen.

Kursbeskrivelse
Innholdet i dette 1 dags kurset er en gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8405 og NS 8406, med vekt på de viktigste problemområdene. Følgende temaer er sentrale:
  • Når skal NS 8405 og NS 8406 brukes?
  • Entreprenørens og byggherrens ytelser
  • Endringer og varsling
  • Overtakelse og sluttoppgjør
  • Forsinkelse og mangler

Dersom du ønsker en nøyere gjennomgang av kontraktene anbefaler vi to-dagers kurset "Kurs i Utførelsesentreprise - NS 8405 og NS 8406". 

Mål for kurset
Formålet med kurset er å gi god innsikt i standardene, slik at du blir kjent med de rettigheter og plikter som standardene legger på de ulike aktørene i et bygge- og anleggsprosjekt.

Hvem er kurset for?
Kurset er aktuelt for alle som bruker standardene i sitt arbeid, enten de er entreprenører, private og offentlige byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører eller har annen bakgrunn.

Kursholder: Tor Andre Ulsted er advokat i Steenstrup Stordranges entrepriserettsavdeling. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online AS. Tor Andre Ulsted er også spesialisert innen plan- og bygningslovgivningen, foreldelse og insolvensrett.

Dato/Tid: 18. feb 2014 / 09:00 - 16:00

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen 5, 5003 Bergen

Vis kart

Kursnr./navn: 14-345813 Kurs i Utførelsesentreprise - NS 8405 og NS 8406

Kursavgift: kr 4 800,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standarder. Standardene vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.


Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.


Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 17. feb 2014 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00