Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i Utførelsesentreprise - NS 8405 og NS 8406

NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt og NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt er de to sentrale kontraktsstandardene for utførelsesentrepriser innenfor bygg og anlegg i Norge. Standardene er viktige for forståelsen av kontraktsstrukturen i bygg- og anleggsbransjen.

Kursbeskrivelse
Innholdet i kurset er en gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8405 og NS 8406, med vekt på de viktigste problemområdene. Følgende temaer er sentrale:
  • Når skal NS 8405 og NS 8406 brukes?
  • Entreprenørens og byggherrens ytelser
  • Endringer og varsling
  • Overtakelse og sluttoppgjør
  • Forsinkelse og mangler

Kursets innhold er det samme som "Kurs i Norske bygge- og anleggskontrakter - NS 8405 og NS 8406" men på dette to-dagers kurset vil man bruke mer tid og gå mer i dybden i begge kontraktene.

Mål for kurset
Formålet med kurset er å gi god innsikt i standardene, slik at du blir kjent med de rettigheter og plikter som standardene legger på de ulike aktørene i et bygge- og anleggsprosjekt. Det legges stor vekt på diskusjon og involvering av deltakerne gjennom spørsmål og oppgaver underveis i kurset.

Hvem er kurset for?
Kurset er aktuelt for alle som bruker standardene i sitt arbeid, enten de er entreprenører, private og offentlige byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører eller har annen bakgrunn.

Kursholder: Alf Johan Knag er partner og leder av Advokatfirmaet Steenstrup Stordranges bygg- og anleggsavdeling, samt firmaets faggruppe for entrepriserett. Han leder også Entrepriserettsforeningen i Bergen. Knag er spesialisert innen kontraktsrett for bygg- og anleggsbransjen, og er en meget erfaren kursleder. Han sitter i Juristenes Utdanningssenters fagutvalg for byggekontrakter og entrepriserett, der han foreleser innen entrepriserett og prosedyreteknikk.

Dato/Tid: 19. november 2013 kl. 09:00 - 20. november 2013 kl. 16:00

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen 5, 5003 Bergen

Vis kart

Kursnr./navn: 13-12200 Kurs i Utførelsesentreprise - NS 8405 og NS 8406

Kursavgift: kr 8 500,00

For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.


Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 18. nov 2013 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00