Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407

Hva betyr «uten ugrunnet opphold»? Hvordan skal endringskrav, krav på vederlag og krav på fristforlengelse varsles og besvares? På dette halvdagskurset får du en grundig gjennomgang av bestemmelsene om endringer, byggherresvikt og varsling i NS 8405 og NS 8407.

Kursbeskrivelse

Dette spesialkurset går over en halv dag og behandler et av de mest sentrale temaene i entreprisekontrakter. Kurset tar for seg varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407, med utgangspunkt i bestemmelsene om endringer og byggherresvikt.

Det vil særlig bli fokusert på:

  • Varsling av endringer
  • Varsling av justerte enhetspriser og regningsarbeid
  • Varsling av svikt ved byggherrens medvirkning
  • Varsling om vederlagsjustering

Mål for kurset

Du får en grundig gjennomgang av systemet for varsling, herunder blant annet grunnlaget for varsling (forskjellen mellom endringer og byggherresvikt), hvem som skal håndtere varsling, når det skal varsles, hvordan det skal varsles, hvilke frister som gjelder for varsling mv. Etter endt kurs skal du ha en grunnleggende kunnskap om hvordan varsling etter NS 8405 og NS 8407 skal skje.

Hvem er kurset for?

Kurset er aktuelt for alle som inngår kontrakter basert på NS 8405 eller NS 8407.

Kursholder:

Tor Anthon Christiansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, og han leder firmaets faggruppe for entrepriserett som består av 25 advokater. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som rådgiver for entreprenører, byggherrer og rådgivere. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Juristenes Utdanningssenter. Christiansen har tidligere jobbet som dommerfullmektig/konst. tingrettsdommer i 3 år.

Dato/Tid: 29. mar 2017 / 09:00 - 12:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 17-855400 Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407

Kursavgift: kr 2 900,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, kaffe/te og standarder.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00. Kurset vil kun gjennomføres med minimum 10 deltakere.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 28. mar 2017 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00