Kurs i entreprisekontrakter med utgangspunkt i NS 8405 og NS 8407

Et bygge- eller anleggsprosjekt gjennomføres sjelden akkurat slik partene i en entreprisekontrakt så for seg ved inngåelse av kontrakten. Avvik og endringer skjer. Dette kurset har fokus på entreprisekontraktenes hovedtrekk, og tar sikte på å øke kompetansen hos praktiske brukere av standardkontraktene.

Kursbeskrivelse

Entreprisekontraktene kjennetegnes ved sine bestemmelser om plassering av risiko, og håndtering av uforutsette hendelser som måtte oppstå i prosjektet, herunder varslingsreglene som gjelder for endringer og avvik.

Følgende temaer er sentrale i kurset:

  • De mest utbredte entreprisemodellene – valg av entrepriseform
  • Entreprisekontraktenes risikofordeling – fysisk arbeidsunderlag, grunnforhold, byggherrens prosjektering
  • Administrative rutiner og bestemmelser – varsling av avvik og endringer
  • Overtakelse
  • Sluttoppgjør
  • Håndtering av forsinkelser og mangler

Mål for kurset

Kurset tar sikte på å øke kompetansen hos praktiske brukere av standardkontraktene. Målet er å gjøre kursdeltakerne bedre rustet til å ta riktige strategiske valg ved forberedelse og gjennomføringen av prosjektet, og til å håndtere kontraktenes komplekse administrative rutiner.

Hvem er kurset for?

Kurset passer for byggherrer, entreprenører, prosjektledere og andre rådgivere innen bygge- og anleggsnæringen.

Kursholder:

Tor Kristian Lånke er advokat og partner i Arntzen de Besche Advokatfirma, og har i en rekke år jobbet tett på bygge- og anleggsbransjen, herunder særlig som advokat for offentlige og private byggherrer, totalentreprenører, og tekniske underentreprenører. Tor Kristian Lånke har sin primære kompetanse innen byggekontrakter og offentlige anskaffelser. Han holder regelmessig kurs og foredrag i entrepriserett og offentlige anskaffelser.

Dato/Tid: 25. okt 2018 / 09:00 - 16:00

Sted: Radisson Blu Hotel Bodø,Storgata 2, 8001 Bodø

Vis kart

Kursnr./navn: 18-979801 Kurs i entreprisekontrakter med utgangspunkt i NS 8405 og NS 8407

Kursavgift: kr 5 200,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 24. okt 2018 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00