Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i forskrift om trykkpåkjent utstyr

Kurset gir en grunnleggende innføring i forskriften og omfatter relevante problemstillinger innenfor praktisk anvendelse sammen med konkrete eksempler.

Kursbeskrivelse

Forskrift om trykkpåkjent utstyr implementerer Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU i norsk rett.  Forskriften omfatter mange viktige bransjer som f.eks. gass, offshore, prosess, kulde, kjel, hydrogen, trykkluft, m.m. Forskriften omfatter alt trykkpåkjent utstyr over 0,5 bar overtrykk med visse unntak og stiller krav til bl.a. samsvarsvurdering og CE-merking. Pliktsubjekter iht. forskriften er markedsdeltakere (produsenter, produsentens representanter, importører og distributører) og samsvarsvurderingsorganer. Revidert forskrift fra 2017 stiller nye, strengere krav til markedsdeltakere for omsetning av trykkpåkjent utstyr på det norske markedet og på EØS-markedet. 

Kurset tar utgangspunkt i forskriftens krav til hvordan man lovlig kan bringe trykkpåkjent utstyr i omsetning i Norge og EØS. De grunnleggende sikkerhetskravene vil også bli gjennomgått.

 • Hvem anses som produsent iht. forskriften?
 • Når leverer man en sammenstilling, og når er det "industriell installasjon"?
 • Når skal trykkpåkjent utstyr CE-merkes, og hvordan?
 • Hvilke konsekvenser kan ulovlig omsetning medføre?

Kurset gir også et godt overblikk av relevant lovverk, veiledninger og standarder. Kurset er på norsk, og det vil være mulig å stille spørsmål underveis. Om ønskelig kan deltakerne også sende spørsmål på e-post til ksb@standard.no i forkant av kurset.

Last ned kursprogrammet her (PDF)

Mål for kurset

Etter kurset skal den enkelte kursdeltakeren selv kunne finne frem i forskriften og anvende den i praksis.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg for bl.a. produsenter (entreprenører), importører, distributører, representanter, kontraktører, konsulenter, rådgivere, innkjøpere, forsikringsselskaper, og inspeksjonsorganer. Det er ikke behov for spesielle forkunnskaper for å kunne delta på kurset.

Kursholder:

 • Damir Mihajlovic (DSB)
 • Arne Johan Thorsen (Ptil)
 • Lotti Jespersen (Kiwa TI Sertifisering)
 • Kåre Johansson (K.A.Johansson Materialkonsult)
 • Erik Hoksrød (Kelvin AS)

Dato/Tid: 23. mai 2019 / 09:00 - 17:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 19-1023600 Kurs i forskrift om trykkpåkjent utstyr

Kursavgift: kr 5 200,00

Tilbud på standardsamlinger - 50 % på første års pris

Som deltaker på dette kurset, gir vi deg nå 50 % rabatt på første års pris på standardsamlingene "Ikke-fyrte trykkbeholdere" og "Metalliske indust. rørsystemer".


Standardsamlingene må legges til i et abonnement på web, som er praktisk, kostnadseffektivt og alltid oppdatert. For å benytte deg av tilbudet kontakter du oss på salg@standard.no eller 67 83 87 00 og oppgir kursnummer 19-1023600. Tilbudet må benyttes senest innen 31. mai 2019.


Ikke-fyrte trykkbeholdere
Standardsamling inneholder alle standarder i serien NS-EN 13445 - Ikke-fyrte trykkbeholdere.
Les mer om samlingen

Metalliske indust. rørsystemer
Standardsamling inneholder alle standarder i serien NS-EN 13480 - Metalliske industrielle rørsystemer.
Les mer om samlingen

Abonnement – alltid tilgjengelig og oppdatert
Abonnement på web gir deg en enkel og sikker tilgang til produkter, og du er garantert at du alltid har siste utgave.
Les mer om abonnement

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj og kaffe/te.

Påmelding:

For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.
Ved avmelding senere enn:

 • 14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
 • 7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 22. mai 2019 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00