Kurs i kontroll etter NS-EN 1990 med NA og grensesnittet til kontrollkrav i SAK10

​​​​​​​Praktisering av kravene til kontroll for konstruksjonssikkerhet gitt i lov, forskrift og standarder varierer og kan dermed bidra til usikkerhet med hensyn til hva som faktisk kreves. Dette kurset tar sikte på å bidra til mer ensartet praksis, og vil gi deg bedre kjennskap til hvordan kontroll etter NS-EN 1990+NA kan utføres, i egen virksomhet og i kontrolloppdrag for andre bedrifter.

Kursbeskrivelse

For utøvelse av kontroll etter nasjonalt tillegg (NA) i Norsk Standard NS-EN 1990+NA er det nødvendig med en klar forståelse av forholdet mellom kravene i standarden og kravene til kontroll i byggesaksforskriften, SAK10. Spesielt gjelder dette forholdet mellom utvidet kontroll etter NS-EN 1990+NA og uavhengig kontroll etter SAK10. En feilaktig praksis vil få konsekvenser for kvaliteten i byggeprosjektene og kan være kostnadsdrivende. 

Kurset gir deg en oversikt over kravene til kontroll av prosjektering og utførelse etter nasjonalt tillegg (NA:2016) til Norsk Standard NS-EN 1990, Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.

Kurset gir utfyllende kommentarer om bakgrunnen for bestemmelsene. Temaer som berøres er kontrollens formål, forutsetninger i kvalitetssystemet, egenkontroll og intern systematisk kontroll, utvidet kontroll og forholdet til uavhengig kontroll etter SAK10, kontrollklasser og dokumentasjon.

Kurset gir også en oversikt over kravene til kontroll i byggesaksforskriften i forhold til standardens krav, og hvordan krav i lov og forskrift kan oppfylles ved bruk av standarden. Tre eksempler fra praksis vil bli gjennomgått for å illustrere og konkretisere bruken av bestemmelsene i standarden. Eksemplene tar blant annet for seg implementering av kravene til pålitelighetsklassifisering og kvalitetssystem, gjennomføring av egen prosjekteringskontroll, tilrettelegging for utvidet kontroll, avklaring av kontrolloppdragets omfang og gjennomføring av kontrolloppdrag.

Mål for kurset

Etter kurset skal du ha bedre kjennskap til hvordan kontroll etter NS-EN 1990+NA kan utføres, i egen virksomhet og i kontrolloppdrag for andre bedrifter. 

Hvem er kurset for?

Kurset passer for rådgivende ingeniører innenfor konstruksjonsteknikk, utførende/entreprenører, byggherrer, kommunalt og statlig ansvarlige for byggesaker, prosjektledere og andre.

Kursholder:

Frode Grindahl er fagdirektør og jurist i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Frode har lang erfaring fra jobbing med kontrollkrav.

Nicolas Neumann er både seksjonsleder og dessuten faglig leder for hele fagområdet konstruksjonsteknikk i Multiconsult. Han er blant annet leder for standardiseringskomitéen SN/K 370 Eurokoder og medlem i SN/K 64 Pålitelighet.

Astri Eggen er senioringeniør for geoteknikk i Veidekke Entreprenør AS, region Anlegg. Hun har i en årrekke vært aktiv i standardisering gjennom medlemskap i standardiseringskomitéene SN/K 66 Geoteknikk og SN/K 64 Pålitelighet.
 

Roald Sægrov er prosjektleder i Standard Norge med ansvar for blant annet standardiseringskomitéen SN/K 64 Pålitelighet og NS-EN 1990 med nasjonalt tillegg.

Les intervjuet med foreleser Nicolas Neumann fra Multiconsult om blant annet hvorfor det er behov for dette kurset.

Dato/Tid: 13. sep 2023 / 09:30 - 16:00

Sted: Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 23-1501700 Kurs i kontroll etter NS-EN 1990 med NA og grensesnittet til kontrollkrav i SAK10

Kursavgift: kr 5 800,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard; NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 , elektronisk kurshefte (PDF), lunsj og kaffe/te. 

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:
Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Betingelser ved kursavmelding

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt

Påmeldingsfrist: 12. sep 2023 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2023-09-13
Sted:
Fornebu (Bærum)