Kurs i praktisk forbedringsarbeid ved bruk av LEAN - basert på prinsippene for kvalitetsledelse i ISO 9001

Sikre økt lønnsomhet og konkurransekraft! På dette kurset får du en praktisk innføring i hvordan du angriper nødvendig forbedringsarbeid etter ISO 9001-prinsippene ved bruk av LEAN som arbeidsmetodikk.

Kursbeskrivelse

Å styrke konkurransekraften og bedre lønnsomhet er både kjernen og et ønsket resultat av alle forbedringsprosjekter. Kontinuerlige forbedringer må gjennomsyre hele bedriften og må skje på alle nivåer for å få den ønskede effekt. Arbeidet er ikke fullført før viljen til kontinuerlige forbedringer er forankret i bedriftens kultur.
Følgende temaer er sentrale i kurset:

  • Lederrollens betydning for vellykkede forbedringsprosjekter.
  • Hvordan skape nødvendig forankring, involvering og eierskap i organisasjonen?
  • Sammenhengen mellom kvalitetsledelse i ISO 9001 og sentrale prinsipper i LEAN.
  • Kundefokus, verdikjede og kritiske prosesser. Hvor ligger kilden til økt lønnsomhet og konkurransekraft?
  • Bruk av LEAN-metodikk til planlegging og gjennomføring av praktisk forbedringsarbeid basert på PDCA modellen.
  • Hvordan sette forbedringsarbeid i et system som skaper varige endringer?
  • Klassiske fallgruver og hindringer for suksess.
  • Gjennomgående case-arbeid som skal belyse viktige utfordringer og hvordan man setter nødvendig forbedringsarbeid i system.

Sentralt i kurset står PDCA modellen i fra Lean. PLAN-DO-CHECK-ACT er et svært effektivt ledelsesverktøy til bruk i alt forbedringsarbeid som ISO 9001 standarden sterk anbefaler oss og benytte oss av.

PDCA er en dynamisk syklus som kan anvendes på alle prosesser i en organisasjon for å planlegge, implementere, kontrollere og forbedre de prosesser som må rendyrkes som et ledd i ISO 9001:2015.

Behov for forkunnskaper

For at kursdeltakerne skal få best mulig utbytte av kurset, er det viktig å inneha noe forkunnskap om ISO 9001 og prinsippene for Kvalitetsledelse (QMS). 

Praktisk Workshop

Samlingen vil bli gjennomført som en rekke diskusjons-temaer med praktiske oppgaver, sydd sammen rundt en gjennomgående case. Vi søker å tilpasse problemstilling i caset så tett som mulig opp til kursdeltakernes virkelighet slik at overføringsverdien til egen arbeidssituasjon blir størst mulig.

Mål for kurset

Du vil sitte igjen med en god forståelse av hvordan man med utgangspunkt i ISO 9001:2015 kan planlegge og gjennomføre nødvendig forbedringsarbeid, og skape en organisasjon hvor jakten på nødvendige forbedringer blir en del av bedriftens kvalitetskultur.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg godt for ledere, kvalitetsledere/HR og de som har funksjoner i bedriften hvor kvalitetsstyring inngår som et krav. Kurset passer også for de som har oppgaver i forbindelse med drift og vedlikehold av et kvalitetssystem i henhold til ISO 9001, eller er satt til å lede et nødvendig forbedringsprosjekt i sin bedrift. Sentrale nøkkelpersoner som er tiltenkt rollen som ”forbedringsagenter”, som skal arbeide som støttespillere for ledelsen vil også kunne ha stor nytte av kurset.

Kursholder:

Håkon Skjørland har mer enn 20 års erfaring med operativ ledelse, og som rådgiver og leder for omstillingsarbeid for norske og utenlandske selskaper. Skjørland har erfaring med å implementere både ledelsesprogrammer og kvalitetstankesett basert på europeiske kvalitetsmodeller og bruken av Lean som filosofi, metode og arbeidsmetodikk. Han har bred erfaring som kurs- og foredragsholder for små og større bedrifter i ulike bransjer. Lean som verktøy og metodikk benyttes i hans arbeide i organisasjoner hvor både kvalitet, kontinuerlig forbedring og utvikling er en naturlig del av hverdagen. Skjørland har i tillegg til Masterprogram i Kvalitetsledelse, ulike sertifiseringer i Lean, prosesskartlegging, verdistrømsanalyser, og Six Sigma.

Dato/Tid: 19. mars 2019 kl. 09:30 - 20. mars 2019 kl. 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 19-1001800 Kurs i praktisk forbedringsarbeid ved bruk av LEAN - basert på prinsippene for kvalitetsledelse i ISO 9001

Kursavgift: kr 9 400,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj og kaffe/te. 

Påmelding

For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 18. mar 2019 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00