Kurs i trinnvis innføring av Ledelsessystemer for miljø med NS-EN ISO 14005

Standarden ISO 14005 hjelper bedrifter i alle størrelser med å få på plass et ledelsessystem for miljø med ISO 14001. Implementering av et miljøledelsessystem gir en rekke fordeler, som mer effektiv bruk av naturressurser og energi, økt etterlevelse av lovkrav og bedre forhold til kunder.

Kursbeskrivelse

NS-EN ISO 14005:2019 er en veiledning som tar for seg trinnvis implementering av NS-EN ISO 14001:2015.

Med forelesning, workshop og plenumsgjennomganger får du tilstrekkelig veiledning for å kunne gjennomføre den trinnvise innføringsprosessen av ISO 14001 i egen organisasjon. Under kurset gjennomgås eksempler på samtlige trinn i prosessen, og systematikk for modenhetsvurdering av ledelsessystemet blir også demonstrert.

I kurset omhandles temaene:

 • Planlegging av et implementeringsprosjekt av ISO 14001
 • Oppbygging av et ledelsessystem for miljø
 • Fastsette status for eksisterende ledelsessystem for miljø (GAP-analyse)
 • Prosesser og aktiviteter for miljøledelse 
 • Miljøkartlegging/risikokartlegging
 • Risikobasert tilnærming av miljøledelsessystemet
 • Miljømål og miljøforbedringsprogrammer
 • Internrevisjon
 • Avviksbehandling
 • Ledelsens gjennomgåelse
 • System for etterlevelse av lover og krav
 • Sertifisering av ledelsessystem for miljø

Mål for kurset

Kurset vil gi deg tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre en trinnvis innføring av ISO 14001, samt gjennomgå systematikk for modenhetsvurdering av ledelsessystemet for miljø i egen organisasjon.

Hvem er kurset for?

Kurset er for deg som har en utøvende rolle innenfor ledelse, drift eller har oppgaver som er relatert til innføring eller vedlikehold av et ledelsessystem for miljø. 

Behov for forkunnskap
For at du skal få best mulig utbytte av kurset, er det viktig å ha noe forkunnskap om ISO 14001. Vi anbefaler e-læringskurset Ledelsessystemer for miljø med NS-EN ISO 14001. E-læringskurset går ikke inn i den ordinære kursavgiften og har egen påmelding.

Mer informasjon om og påmelding til e-læringskurset

Kursholder:

Magnus Robbestad har 25 års erfaring med kvalitetssikring og HMS innen industri, offentlig virksomhet, petrokjemi- og offshorevirksomhet. Robbestad er godkjent revisor innen ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 og har utført akkreditert sertifisering som revisjonsleder for DNV Certification AS og Nemko AS i 15 år. Robbestad har også vært rådgivende konsulent for flere norske sertifiseringsorgan i forbindelse med oppnåelse av OHSAS 18001 akkreditering. Robbestad deltar i standardiseringsarbeidet i Standard Norge.

Dato/Tid: 20. apr 2023 / 09:30 - 16:00

Sted: Radisson Blu Park Hotell, Fornebuveien 80 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 22-1441300 Kurs i trinnvis innføring av Ledelsessystemer for miljø med NS-EN ISO 14005

Kursavgift: kr 5 800,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard, kurshefte, lunsj og kaffe/te. 

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Betingelser ved kursavmelding.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

 

Påmeldingsfrist: 19. apr 2023 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2023-04-20
Sted:
Fornebu (Bærum)