Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i universell utforming iht. NS 11001 og TEK17

Hvorfor skal bygninger ha universell utforming? Hva er det, og hvordan oppnås dette i praksis? Hvorfor bidrar universell utforming til gode omgivelser for alle? Hva er grunnlaget for premissene som settes i en slik sammenheng?

Kursbeskrivelse

Det skal publiseres en europeisk standard for universell utforming ved årsskiftet 2019/2020. Hvordan skal denne håndteres i forhold til nasjonale forskrifter og standarder? Det er mange veiledninger på markedet rundt temaet universell utforming, hvilken status har de? 
Kurset gir en orientering om premissene som gjelder nå og hva som forventes i nær fremtid.

Representanter fra rådgiving, utførelse og forvaltning deler sine erfaringer i bruk av forskriften (TEK17) og standarder. Bygningsmassen i Norge fornyes med inntil én prosent i året. Det meste av «fremtidens bygningsmasse» er her allerede. Det kan gi mange sammensatte utfordringer. Hvordan bør det prioriteres i videreutvikling av denne bygningsmassen?

Last ned kursprogrammet her (PDF)

Mål for kurset

Målet for kurset er å gi deg en god oversikt over hva som finnes av standarder som er, eller vil bli forankret i BAE-næringen (bygg, anlegg og eiendom), samt dele av erfaringer fra bruk av standarder og forskrift, i eksisterende og nye bygninger. Hvilke prioriteringer ble gjort og hvorfor.

Hvem er kurset for?

Kurset er rettet mot prosjekterende, utførende og forvaltere innen BAE-næringen (bygg, anlegg, og eiendom).

Kursholder:

Bygg – og anleggsingeniør Trine Presterud; faglig leder, ansatt i Universell utforming AS. Har lang erfaring fra rådgiving innenfor universell utforming både knyttet til nye og eksisterende bygninger og uteområder. Hun har kvalitetssikret planer og gjennomført mange tilstandsvurderinger av ulike bygninger med tilhørende råd om tiltak.

Sivilarkitekt Åsne Fjellanger; seniorarkitekt, fagressurs i arkitektur og universell utforming i Faglig ressurssenter, Statsbygg. 15 års prosjekteringserfaring som arkitekt. Aktiv i diverse prosesser vedrørende universell utforming internt i Statsbygg. Deltar i byggfaglig nettverk for universell utforming.

Sivilingeniør og prosjekteringsleder Svein Mossing; Senior prosjekteringsleder i Skanska Norge AS. Har mange års erfaring både fra boligprosjekter, næringsprosjekter og prosjekter for det offentlige.

Sivilarkitekt Lars Aasness; lang erfaring som prosjekteringsleder og prosjektleder i private og offentlige prosjekter. Mangeårig aktiv deltaker i nasjonal og internasjonal standardisering innen temaet universell utforming. Ansatt i Standard Norge som prosjektleder innen flere fagområder, her spesielt nevnt; universell utforming,

Dato/Tid: 28. nov 2019 / 09:30 - 12:30

Sted: Fossekallen restaurant og konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 19-1045100 Kurs i universell utforming iht. NS 11001 og TEK17

Kursavgift: kr 3 000,00

Kursavgiften inkluderer elektronisk kurshefte (PDF), pausemat og kaffe/te. 

Påmelding: 
Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00. 

Påmeldingen er bindende.  

Rabatt:
Kursdeltakere kan kjøpe standard NS 11001 del 1 og 2 til 50 % rabatt. Ta kontakt med salg@standard.no

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på kursavgiften. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode.  (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).  

Betingelser ved kursavmelding.
 

 

Påmeldingsfrist: 27. nov 2019 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00