Kurs: Rett standardkontrakt til rett tid

Det kan være vanskelig å orientere seg i «jungelen» av forskjellige standardkontrakter, og om mulig enda vanskeligere å være sikker på at man har valgt rett standard. Vi har derfor laget et kurs som tar for seg de ulike standardkontraktene som brukes i bygg- og anleggsbransjen som har til hensikt å gi deg en innføring i når de ulike standardkontraktene skal brukes og hvordan de skal brukes. Det vil også bli en innføring i grunnleggende kontraktsrett. Kurset er en kombinasjon av forelesning, oppgaver og eksempler. Det blir lagt vekt på praktiske utfordringer og deltakerne vil få anledning til å stille spørsmål.

Kursbeskrivelse

I kurset vil det bli gitt en oversikt over standardkontraktene som brukes i kontraktsforhold mellom byggherre og entreprenør, mellom entreprenør og underentreprenør, med prosjekterende, rådgivere, uavhengig kontrollerende mv. Det vil også bli gitt innføring i grunnleggende kontraktsrett. Sentrale tema vil blant annet være:

  • Hvilke standardkontrakter finnes, og når skal de brukes?
  • Sentrale forskjeller mellom de ulike standardkontraktene
  • Hvilken vekt har standardkontraktene i forhold til andre kontraktdokumenter?
  • Når anses en avtale for inngått?
  • Hvordan skal man forholde seg til uklare avtaletekster?

Mål for kurset

Formålet med kurset er å gi en oversikt over tilgjengelige standardkontrakter og hva de brukes til. Det er også et formål å gi deltakerne innsikt i grunnleggende kontraktsrett og typiske kontraktsrettslige problemstillinger.

Hvem er kurset for?

Kurset er relevant for alle som bruker standardkontrakter eller ønsker å ta disse i bruk, enten de er entreprenører, private og offentlige byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører eller har annen bakgrunn.

Kursholder:

Tor Anthon Christiansen er advokat og partner i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange). Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som rådgiver for entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han bistår bygge- og anleggsbransjen bl.a. med kontraktsforhandlinger, ved prosjektgjennomføringen, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han prosederer jevnlig saker for domstolene. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Juristenes Utdanningssenter. Christiansen har tidligere jobbet som dommerfullmektig/konst. tingrettsdommer i 3 år.

Dato/Tid: 14. nov 2017 / 09:00 - 12:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 17-874200 Kurs: Rett standardkontrakt til rett tid

Kursavgift: kr 2 900,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag. 

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift
Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 13. nov 2017 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00