Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs: Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407

Kjennskap til hvordan et sluttoppgjør skal behandles er svært viktig for å sikre sine krav, enten det er på entreprenør- eller byggherresiden. På dette kurset halvdagskurset får du en grundig gjennomgang av bestemmelsene om sluttoppgjør i de tre ovennevnte standardkontraktene.

Kursbeskrivelse

Bestemmelsene om sluttoppgjør i NS 8405, NS 8406 og NS 8407 er stort sett like, men det er enkelte viktige forskjeller. Kurset tar blant annet for seg følgende emner:

  • Formålet med sluttoppgjørsbestemmelsene
  • Kravet til spesifikasjon av kravene i sluttoppstillingen
  • Ulike måter å sette opp sluttoppstilling på
  • Fristene for og virkningene av å sende sluttoppstilling
  • Sluttoppgjør i underentrepriseforhold
  • Byggherrens svar, herunder innsigelser og motkrav
  • Forholdet til søksmålsfristen

Mål for kurset

Etter gjennomført kurset vil du ha en grunnleggende forståelse for bestemmelsene om sluttoppgjør i NS 8405, NS 8406 og NS 8407.

Hvem er kurset for?

Kurset passer for deg som har befatning med sluttoppgjør i henhold til Norsk Standard-kontraktene, enten du kommer fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherresiden. Bestemmelsene om sluttoppgjør er noenlunde like i underentreprisestandardene, så kurset passer derfor også for de som kun arbeider med disse.

Kursholder:

Tor Anthon Christiansen er advokat og partner i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange). Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som rådgiver for entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han bistår bygge- og anleggsbransjen bl.a. med kontraktsforhandlinger, ved prosjektgjennomføringen, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han prosederer jevnlig saker for domstolene. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Juristenes Utdanningssenter. Christiansen har tidligere jobbet som dommerfullmektig/konst. tingrettsdommer i 3 år.

Dato/Tid: 22. mai 2019 / 09:00 - 12:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 19-1014600 Kurs: Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407

Kursavgift: kr 3 000,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag. 

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift
Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 21. mai 2019 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00