Tidspunktet for dette kurset er passert.

NYHET! Kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner

Kurset er fullt! Meld deg på kurset 31. mars på Lysaker!

Prosjektet er avsluttet og bygningen står ferdig; hva med driften "de neste 40 år"? Oppgaver og krav er mange; forventninger til gode brukeropplevelser, lave miljøutslipp, høy energieffektivitet og krav til sikkerhet for mennesker og inventar. I tillegg har byggeier forventninger til avkastning på sine investeringer.

Kursbeskrivelse

Kurset tar for seg mål og oppgaver ved drift av bygninger; hvordan oppnå bærekraftig drift, verdibevarende vedlikehold og reduserte miljøutslipp. Og hvordan sørge for fornøyde brukere eller leietakere, kontinuerlig forbedringer og faglig kompetanseutvikling.
Kurset gir deg innføring i NS 6460:2020 – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner samt en kort orientering om andre tilhørende standarder.

Følgende hovedområder gjennomgås på kurset:

 • Bærekraft og miljø
 • Stillingsinstruks for teknisk driftsansvarlig
 • Datasikkerhet og lisenser
 • Handshake prosjekt/drift
 • Drift- og vedlikeholdsdokumentasjon
 • Årlige mål for driften
 • Tilfredse brukere
 • Krav til faglig kompetanse
 • Kontinuerlig forbedring og periodisk gjennomgang
 • Avvik, registrering og behandling
 • Overvåking og styring av forbruk
 • Verdibevarende vedlikehold, innspill og budsjetter
 • Risikovurderinger

Kurset legger til rette for gruppe- og diskusjonsoppgaver for å forankre innholdet. Det er satt en deltakergrense på 20, for å oppnå best mulig utbytte for deltakerne.
 

Last ned kursprogrammet her (PDF)

Mål for kurset

Kurset gir deg innsikt i driftens økende betydning i offentlig og private eiendomsvirksomheter, og hva som faktisk inngår i driftsavdelingens mål og oppgaver. 
Du skal etter gjennomført kurs også kunne utarbeide funksjonelle stillingsinstrukser som beskriver årlige mål og arbeidsoppgaver, samt få økt forståelse for hvilke verktøy og systemer drift trenger for å kunne utøve sitt arbeid på en effektiv måte. 


 

Hvem er kurset for?

Kurset passer for driftspersonell, drifts- og forvaltningsansvarlige i offentlige og private eiendomsvirksomheter og servicepartnere. Kurset er også aktuelt for rådgivere og leverandører som ønsker økt innsikt i driftsoppgavene i stadig mer tekniske og komplekse bygninger.

Forkunnskap:

Deltakerne trenger ingen spesielle forkunnskaper, men bør ha erfaring fra og forståelser for driftsoppgaver.

Kursholder:

Arne Eggen er leder for komiteen; SN/K025 Bygningsautomatisering i Standard Norge og har dermed bidratt til å utarbeide norske standarder som NS 3935 – ITB, NS 6450 –Idriftsetting og prøvedrift, NS 6460 – Drift, norsk veileder til NS EN 15232; tiltak for bedre energiytelse vha. automatisering og NS 3420 del YB, beskrivelsestekster for systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet.
Arne Eggen holder også kurs i de øvrige «ITB-standardene».

Arne Eggen er uavhengig konsulent, men også rådgiver i bransjeforeningen Integra, foreningen for automatisering og digitalisering. Han er har jobbet med automatiseringsteknikk i hele sitt yrkesaktive liv innen flere områder. I regi av Integra har han siden 2011 ledet «ITB Brukerforum i fem byer».

 

Dato/Tid: 13. feb 2020 / 09:30 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og konferansesenter, Vollsveien 13H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 20-1093800 NYHET! Kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard NS 6460 – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner, elektronisk kurshefte (PDF), lunsj og kaffe/te

Påmelding: 
Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00. 

Påmeldingen er bindende.  

Betingelser ved kursavmelding.

Rabatt:
Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på kursavgiften. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).  

Påmeldingsfrist: 12. feb 2020 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00