Tidspunktet for dette kurset er passert.

Oppdateringskurs med eksamen - endringer i NS-INSTA 800

Kursbeskrivelse

Standarden NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bestemme rengjøringskvalitet kommer nå i revidert versjon. Standarden bidrar til trygghet i arbeidssituasjon og felles forståelse av rengjøringskvalitet blant kollegaer, ledelse og brukere.

Dette oppdateringskurset tar for seg hva som er nytt i standarden, og alle med sertifisering på nivå 3 eller 4 som ønsker å beholde sertifikatet, må gjennomføre kurset og bestå eksamen.

Mål for kurset

Etter endt kurs og bestått eksamen søker man SINTEF Certification om opprettholdelse av sitt sertifikat.

Hvem er kurset for?

Kurset passer for deg som er sertifisert etter nivå 3 eller 4 som ønsker å beholde sertifikatet.

Kursholder:

Inger E. Dahl er utdannet kjemiingeniør og har avlagt eksamen i sanitasjon ved NTNU. Hun har over 30 års erfaring fra renhold med undervisning, forsking og testing innenfor renholdsmetoder, renholdsprodukter og innemiljø. Inger har jobbet med flere store anbudsprosesser som omhandler NS-INSTA 800 og renholdskvalitet. Hun har deltatt i standardiseringskomiteen for arbeidet med NS-INSTA 800, NS-INSTA 810 og NS 8435. Hun har også publisert en rekke artikler og deltatt aktivt i utvikling av renholdsfaget. I 2003 mottok Inger Renholdsbransjens hederspris. Hun brukes også som renholdsekspert av NRK og TV2.

NB! Viktig om oppdatering av sertifikater etter utgivelse av ny versjon av INSTA 800 i 2018
Som følge av at standarden er revidert må alle innehavere av sertifikater dokumentere at de har kompetanse om den reviderte standarden. Frist for dette er satt til 31.12.2019.

Gyldig dokumentasjon er kurs- og eksamensbevis fra deltagelse på oppdateringskurs. Av hensyn til EUs nye regler for personvern som er gjeldende fra mai 2018 må det inngås ny avtale om sertifisering med alle innehavere. Det skal derfor sendes inn utfylt ""Søknadsskjema og avtale om sertifisering" sammen med kurs- og eksamensbevis. På bakgrunn av innsendt søknad og dokumentasjon utsteder SINTEF Certification reviderte eller fornyede sertifikater avhengig av utløpsdato for innehaverens gjeldende sertifikat. Sertifikatene gis en gyldighetstid på 3 år.

Her finner du Søknadsskjema og avtale om sertifisering

Dato/Tid: 18. okt 2018 / 09:30 - 15:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 18-977101 Oppdateringskurs med eksamen - endringer i NS-INSTA 800

Kursavgift: kr 4 000,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, eksamen, lunsj og kaffe/te. 

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.


Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 17. okt 2018 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00