Tidspunktet for dette kurset er passert.

Sertifiseringskurs for arbeidsmiljøleder iht. NS-ISO 45001

Kurset gir deg sertifisert kompetanse i hvordan jobbe med arbeidsmiljøledelse, et konkurransefortrinn i et marked hvor dokumentert kompetanse for kvalifisert utførelse av denne rollen etterspørres i stadig flere bransjer.

Kursbeskrivelse

Dette er et forkortet sertifiseringskurs som gir deg den kompetansen du trenger for å møte stadig økende krav til kvalifikasjoner. Kurset er basert på kravene i det normative dokumentet for sertifiseringsordningen. Dersom du ønsker å sertifisere deg i forbindelse med dette kurset må du oppfylle krav i henhold til det normative dokumentet.

Kurset består av et tre-dagers klasseromskurs, samt følgende to e-læringskurs:

  • E-læring: Praktisk arbeidsmiljøledelse med NS-ISO 45001:2018 - Ledelsessystem for arbeidsmiljø 
  • E-læring: Systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 

E-læringskursene er obligatoriske og må gjennomføres før klasseromskurset. Du får tilsendt pålogging til E-læringskursene i god til før klasseromskurset. Dersom du ønsker å starte med E-læringen rett etter du har meldt deg på sertifiseringskurset, send oss en e-post. E-læringskursene er inkludert i kursprisen. 

Sertifiseringskurset gir en grundig opplæring i arbeidsmiljøledelse basert på den internasjonale standarden NS-ISO 45001:2018 - Ledelsessystem for arbeidsmiljø, og i henhold til kravene i det normative dokumentet for denne sertifiseringsordningen.

Klasseromskurset avsluttes med en kunnskapstest. 

Mål for kurset

Etter gjennomført kurs får du godkjent teoretisk kompetanse for å kvalifisere til sertifisering som arbeidsmiljøleder. Som sertifisert arbeidsmiljøleder kan du utvikle, implementere, vedlikeholde og forbedre et ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. NS-ISO 45001:2018.

Kurset er også egnet for deg som ønsker en grundig opplæring som arbeidsmiljøleder, men som ikke velger å gå videre med sertifisering og EOQ (Europeean Organisation for Quality) kompetansebevis.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg for deg som ønsker eller har en rolle som arbeidsmiljøleder med ansvar for ledelsessystemer for arbeidsmiljø. Kurset er også egnet for deg som innehar funksjoner relatert til arbeidsmiljø/HMS og særlig der organisasjonen har bekreftet samsvar med NS-ISO 45001.

Behov for kunnskap

Når du har gjennomført de to obligatoriske e-læringskursene, innehar du kompetansen som kreves for å ta klasseromskurset.
 

Sertifisering

Dersom du ønsker å bli sertifisert som arbeidsmiljøleder, må du i tillegg til kunnskapstesten i dette kurset også bestå sertifiseringseksamen. Sertifiseringseksamen gjennomføres av en uavhengig tredjepart, Norsk Sertifisering AS. 
For å bli sertifisert må du oppfylle følgende krav:

  1. Utdannelse fra universitet eller høgskole og minst 4 års yrkeserfaring, derav 2 år innen arbeidsmiljø, HMS eller beslektede arbeidsområder.

          eller

  1. 8 års relevant yrkeserfaring, derav 2 år innen arbeidsmiljø, HMS eller beslektede arbeidsområder.

Krav til kunnskaper, eksamensavgift etc. er nærmere beskrevet på norsksertifisering.no

Kursholder:

Magnus Robbestad har 25 års erfaring med kvalitetssikring og HMS innenfor industri, offentlig virksomhet, samt petrokjemi- og offshorevirksomhet. Robbestad har mange års erfaring som revisor for norske og internasjonale sertifiseringsorganer for akkreditert sertifisering innen NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001.
Robbestad er aktivt deltagende i standardiseringsarbeid i Standard Norge som leder for den norske ISO 9001-komiteen, og deltaker i komiteen for ISO 19011 og NS-ISO 45001.
Han har bistått et 100-talls bedrifter med kurs og rådgivning for sertifisering av ledelsessystemer i henhold til NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001, SN-BS OHSAS 18001, NS-ISO 45001 og EQUASS.

Robbestad har mange års erfaring som foreleser for Standard Online AS og er ansvarlig for Standard Onlines kurs for sertifisering av arbeidsmiljøleder.
Magnus Robbestad er sertifisert EOQ revisjonsleder.
 

NB! Eksamensavgift til Norsk Sertifisering er ikke inkludert i kursprisen.

Dato/Tid: 14. oktober 2019 kl. 09:00 - 16. oktober 2019 kl. 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 19-1045001 Sertifiseringskurs for arbeidsmiljøleder iht. NS-ISO 45001

Kursavgift: kr 14 900,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard NS-ISO 45001:2018 til en verdi av 2101,- , elektronisk kurshefte (PDF), lunsj og kaffe/te. 

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. 
(Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:
Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmelding er bindende.
 
Betingelser ved kursavmelding.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

Påmeldingsfrist: 11. okt 2019 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00