Workshop i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001

Ta denne en workshopen for å bli veiledet i utarbeidelse av dokumentasjonen du trenger for å tilfredsstille nye ISO 9001:2015. Aktuell for deg som har tatt grunnkurset i ISO 9001 eller er sertifisert etter ISO 9001:2008.

Kursbeskrivelse

På denne workshopen vil du få anledning til å utarbeide den dokumentasjon som kreves av nye ISO 9001:2015. Foredragsholder vil med eksempler på dokumentasjon veilede og rettlede deg med å utarbeide den dokumentasjon som kreves av ISO 9001:2015 standarden tilpasset din bedrift eller organisasjon.
Det vil i workshopen gjennomgås eksempler på samtlige områder i standarden hvor det stilles krav til dokumentasjon.
Med gruppearbeid og plenumsgjennomganger vil du få tilstrekkelig veiledning til å tilpasse eksempler i workshopen til egen virksomhet.

Mål for kurset

Du vil med deltakelse i denne workshopen få veiledning til utarbeidelse av den dokumentasjon som er nødvendig for at din organisasjon skal tilfredsstille I ISO 9001:2015 standardens krav.

I workshopen vil du kunne ferdigstille dokumentasjon på alle hovedelementer i standarden.

Hvem er kurset for?

Denne workshopen er en naturlig påbygning til grunnkurset Praktisk Kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001, eller for deg som i dag har et styringssystem i henhold til ISO 9001:2008 og skal konvertere til ISO 9001:2015.

For at du skal få best mulig utbytte av workshopen, er det viktig å inneha noe forkunnskap om ISO 9001. Vi anbefaler kurset Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 som forkunnskap til denne workshopen eller at man innehar tilsvarende kunnskap.

For informasjon om og påmelding til Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001

Vi tilbyr også i samarbeid med Veritech et forkurs som e-læring i ISO 9001 som vi anbefaler at deltakerne gjennomfører før workshopen. E-læringskurset gir en grunnleggende kompetanse om standarden.

Kursholder:

Magnus Robbestad har 20 års erfaring med kvalitetssikring og HMS innenfor industri, offentlig virksomhet, petrokjemi- og offshorevirksomhet. Robbestad er godkjent revisor innen NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001 og har utført akkreditert sertifisering som revisjonsleder for DNV Certification AS og Nemko AS i 15 år. Robbestad har også vært rådgivende konsulent for flere norske sertifiseringsorgan i forbindelse med oppnåelse av SN-BS OHSAS 18001 akkreditering. Robbestad deltar i standardiseringsarbeidet i Standard Norge.

Dato/Tid: 1. des 2016 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 16-823200 Workshop i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001

Kursavgift: kr 4 900,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, og kaffe/te. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 30. nov 2016 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00