Viktig melding

I forbindelse med oppdatering av systemet vil nettsiden være helt utilgjengelig fra fredag 21. september klokken 1200 til mandag 24. september klokken 0800. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Workshop i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001

Ta denne en workshopen for å bli veiledet i utarbeidelse av dokumentasjonen du trenger for å tilfredsstille nye ISO 9001:2015. Aktuell for deg som har tatt grunnkurset i ISO 9001 eller er sertifisert etter ISO 9001:2008.

Kursbeskrivelse

På denne workshopen vil du få anledning til å utarbeide den dokumentasjon som kreves av nye ISO 9001:2015. Foredragsholder vil med eksempler på dokumentasjon veilede og rettlede deg med å utarbeide den dokumentasjon som kreves av ISO 9001:2015 standarden tilpasset din bedrift eller organisasjon.
Det vil i workshopen gjennomgås eksempler på samtlige områder i standarden hvor det stilles krav til dokumentasjon.
Med gruppearbeid og plenumsgjennomganger vil du få tilstrekkelig veiledning til å tilpasse eksempler i workshopen til egen virksomhet.

Mål for kurset

Du vil med deltakelse i denne workshopen få veiledning til utarbeidelse av den dokumentasjon som er nødvendig for at din organisasjon skal tilfredsstille I ISO 9001:2015 standardens krav.

I workshopen vil du kunne ferdigstille dokumentasjon på alle hovedelementer i standarden.

Hvem er kurset for?

Denne workshopen er en naturlig påbygning til grunnkurset Praktisk Kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001, eller for deg som i dag har et styringssystem i henhold til ISO 9001:2008 og skal konvertere til ISO 9001:2015.

For at du skal få best mulig utbytte av workshopen, er det viktig å inneha noe forkunnskap om ISO 9001. Vi anbefaler kurset Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 som forkunnskap til denne workshopen eller at man innehar tilsvarende kunnskap.

For informasjon om og påmelding til Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001

Vi tilbyr også i samarbeid med Veritech et forkurs som e-læring i ISO 9001 som vi anbefaler at deltakerne gjennomfører før workshopen. E-læringskurset gir en grunnleggende kompetanse om standarden.

Kursholder:

Magnus Robbestad har 20 års erfaring med kvalitetssikring og HMS innenfor industri, offentlig virksomhet, petrokjemi- og offshorevirksomhet. Robbestad er godkjent revisor innen NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001 og har utført akkreditert sertifisering som revisjonsleder for DNV Certification AS og Nemko AS i 15 år. Robbestad har også vært rådgivende konsulent for flere norske sertifiseringsorgan i forbindelse med oppnåelse av SN-BS OHSAS 18001 akkreditering. Robbestad deltar i standardiseringsarbeidet i Standard Norge.

Dato/Tid: 1. des 2016 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 16-823200 Workshop i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001

Kursavgift: kr 4 900,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, og kaffe/te. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 30. nov 2016 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00