Kurs og rådgiving

Kurs i ledelsessystemer

Standardene for ledelsessystemer er viktige verktøy for å tilfredsstille krav til kvalitetssystem i din virksomhet. Vi har kurs i de viktigste standardene, blant andre ISO 9001, ISO 14001, ISO 19011 med flere.

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet E-læring
E-læringskurs i NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-læring
E-learning NS-EN ISO 9001:2015 Quality management systems E-læring
E-learning Auditing with NS-EN ISO 19011:2018 E-læring
E-learning NS-EN ISO 14001:2015 Environmental management systems E-læring
E-learning NS-ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems E-læring
E-læringskurs i NS-ISO 45001:2018 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø E-læring
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2023-04-20 Fornebu (Bærum)
Kurs i trinnvis innføring av Ledelsessystemer for miljø med NS-EN ISO 14005 2023-04-20 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurderinger 2023-04-20 Digitalt kurs
Kurs i Granskning basert på NS-ISO 45001 2023-04-26 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 6600 – Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten 2023-04-27 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 5832 – Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Krav til sikringsrisikoanalyse 2023-04-27 Fornebu (Bærum)
Kurs i innføring i ISO 21001 ledelsessystemer for utdanningsorganisasjoner 2023-05-09 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS-EN ISO 56002 - Innovasjonsledelse 2023-05-09 Digitalt kurs
Kurs i NS-EN ISO 50001 Energiledelsessystemer 2023-05-23 Fornebu (Bærum)
Kurs i hvordan samordne ledelsessystemer fra ISO med FNs bærekraftsmål 2023-05-25 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS-ISO/IEC 27001:2022 - Informasjonssikkerhet 2023-05-25 Fornebu (Bærum)
Kurs i gjennomføring av forbedringsprosjekter etter ISOs standarder for ledelsessystemer 2023-06-01 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurderinger 2023-06-01 Fornebu (Bærum)
Kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen 2023-06-06 Fornebu (Bærum)
Kurs i Interne revisjoner 2023-06-13 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet 2023-08-17 Digitalt kurs