Produktkatalogen

11.100.10 - In vitro-diagnostiske prøvingssytemer

NS ICS 11.100.10

Standardsamling

NOK 6 320,25 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 11.100.10: In vitro-diagnostiske prøvingssytemer

Språk: Ukjent

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
 
line separator
Produkter (40)

ISO 15193:2009

Standard

NOK 2 264,00 (eks. mva)

In vitro diagnostic medical devices — Measurement of quantities in samples of biological origin — Requirements for content and presentation of reference measurement procedures

SpråkEngelskUtgave: 2 (2009-04-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 15194:2009

Standard

NOK 1 773,00 (eks. mva)

In vitro diagnostic medical devices — Measurement of quantities in samples of biological origin — Requirements for certified reference materials and the content of supporting documentation

SpråkEngelskUtgave: 2 (2009-04-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - Måling av mengder i prøver av biologisk opprinnelse - Krav til innhold og presentasjon av referansemålemetode (ISO 15193:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - Måling av mengder i prøver av biologisk opprinnelse - Krav til sertifisert materiale og innhold av støttedokumentasjon (ISO 15194:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 29701:2010

Standard

NOK 2 264,00 (eks. mva)

Nanotechnologies — Endotoxin test on nanomaterial samples for in vitro systems — Limulus amebocyte lysate (LAL) test

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-09-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Nanoteknologi - Endotoxin-prøving av nanomaterialprøver for in vitro-systemer - Prøving for Limulus amebocyte lysate (LAL) (ISO 29701:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 13079:2011

Standard

NOK 1 773,00 (eks. mva)

Laboratory glass and plastics ware — Tubes for the measurement of the erythrocyte sedimentation rate by the Westergren method

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-07-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Laboratorieglass og plastutstyr - Rør og støtte for måling av sedimenteringshstighet for erytrocytter ved Westergrenmetoden (ISO 13079:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 23640:2011

Standard

NOK 1 176,00 (eks. mva)

In vitro diagnostic medical devices — Evaluation of stability of in vitro diagnostic reagents

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-11-29)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - Produsentinformasjon (merking) - Del 1: Termer, definisjoner og generelle krav (ISO 18113-1:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - Produsentinformasjon (merking) - Del 2: In vitro-diagnostiske reagenser for yrkesbruk (ISO 18113-2:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - Produsentinformasjon (merking) - Del 3: In vitro-diagnostiske instrumenter for yrkesbruk (ISO 18113-3:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - Produsentinformasjon (merking) - Del 4: In vitro-diagnostiske reagenser for egenprøving (ISO 18113-4:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - Produsentinformasjon (merking) - Del 5: In vitro-diagnostiske instrumenter for egenprøving (ISO 18113-5:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Kardiovaskulære implantater - Endovaskulært utstyr - Del 3: Vena cava-filtre (ISO 25539-3:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 19001:2013

Standard

NOK 1 773,00 (eks. mva)

In vitro diagnostic medical devices — Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology

SpråkEngelskUtgave: 2 (2013-03-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 15197:2013

Standard

NOK 3 031,00 (eks. mva)

In vitro diagnostic test systems — Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus

SpråkEngelskUtgave: 2 (2013-05-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - Opplysninger fra produsent av in vitro-diagnostiske reagenser brukt til farging innenfor biologi (ISO 19001:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - Stabilitetsprøving av in vitro-diagnostiske reagenser (ISO 23640:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

In vitro-diagnostiske prøvingssystemer - Krav til systemer for egenovervåking av blodsukker ved håndtering av diabetes mellitus (ISO 15197:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Molekylær in vitro-diagnostiske undersøkelser - Spesifikasjon for forundersøkelsesprosesser for hurtig nedfrosset vev - Del 1: Isolert RNA

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-08-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Molekylær in vitro-diagnostiske undersøkelser - Spesifikasjon for forundersøkelsesprosesser for hurtig nedfrosset vev - Del 2: Isolert protein

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-08-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Molekylær in vitro-diagnostiske undersøkelser - Spesifikasjon for forundersøkelsesprosesser for FFPE vev - Del 1: Isolert RNA

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-08-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Molekylær in vitro-diagnostiske undersøkelser - Spesifikasjon for forundersøkelsesprosesser for FFPE vev - Del 2: Isolert protein

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-08-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13532:2002

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Generelle krav til in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr til selvtesting

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-07-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13612:2002

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Funksjonsevaluering av in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (innbefattet rettelsesblad AC:2002)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-06-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13641:2002

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Eliminering eller reduksjon av risiko forbundet med in vitro-diagnostiske reagenser

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-08-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13975:2003

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Prosedyre for prøvetaking til bruk for godkjenningsprøving av in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - Statistiske aspekter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-05-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14136:2004

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Bruk av ekstern kvalitetsvurdering for bedømmelse av analysekvalitet av in vitro-diagnostiske prosedyrer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-08-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - Kvantitativ måling av substanser i biologiske prøver - Metrologisk sporbarhet av verdier for katalytisk konsentrasjon av enzymer som er tildelt til kalibratorer og kontrollmaterialer (ISO 18153:2003)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-10-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Molekylære in vitro-diagnostiske undersøkelser - Spesifikasjoner for forundersøkelser for venøst fullblod - Del 3: Isolert sirkulerende cellefritt DNA fra plasma (ISO 20186-3:2019)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2020-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 15198:2004

Standard

NOK 1 176,00 (eks. mva)

Clinical laboratory medicine — In vitro diagnostic medical devices — Validation of user quality control procedures by the manufacturer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-07-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 18153:2003

Standard

NOK 1 176,00 (eks. mva)

In vitro diagnostic medical devices — Measurement of quantities in biological samples — Metrological traceability of values for catalytic concentration of enzymes assigned calibrators and control materials

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-08-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Analyser for molekylær in vitro-diagnostikk - Spesifikasjoner av foranalyseprosesser for fryst vev - Del 2: Isolerte proteiner (ISO 20184-2:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Analyser for molekylær in vitro-diagnostikk - Spesifikasjoner av foranalyseprosesser for formalinfiksert og parafin-innkapslet (FFPE) vev - Del 1: Isolert RNA (ISO 20166-1:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Analyser for molekylær in vitro-diagnostikk - Spesifikasjoner av foranalyseprosesser for formalinfiksert og parafin-innkapslet (FFPE) vev - Del 2: Isolerte proteiner (ISO 20166-2:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Analyser for molekylær in vitro-diagnostikk - Spesifikasjoner av foranalyseprosesser for fryst vev - Del 1: Isolert RNA (ISO 20184-1:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Analyser for molekylær in vitro-diagnostikk - Spesifikasjoner av foranalyseprosesser for formalinfiksert og parafin-innkapslet (FFPE) vev - Del 3: Isolert DNA (ISO 20166-3:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Molekylære in vitro-diagnostiske undersøkelser — Spesifikasjoner for forundersøkelser for venøst fullblod — Del 1: Isolert cellulært RNA (ISO 20186-1:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2019-03 (2019-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Molekylære in vitro-diagnostiske undersøkelser - Spesifikasjoner for forundersøkelser for venøst fullblod - Del 2: Isolert genomisk DNA (ISO 20186-2:2019)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 40

Salg og support

Kundestøtte

Telefon: +47 67 83 87 00

Åpningstider telefon: man-fre 8-16 (support 8-12)