Produktkatalogen

11.100.20 - Biologisk evaluering av medisinsk utstyr

NS ICS 11.100.20

Standardsamling

NOK 6 858,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 11.100.20: Biologisk evaluering av medisinsk utstyr

Språk: Ukjent

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
 
line separator
Produkter (37)

NOK 775,00 (eks. mva)

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 11: Prøving av systemisk toksisitet (ISO 10993-11:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 923,00 (eks. mva)

Biological evaluation of medical devices — Part 14: Identification and quantification of degradation products from ceramics

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-11-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 877,00 (eks. mva)

Biological evaluation of medical devices — Part 17: Establishment of allowable limits for leachable substances

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-11-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 10993-7:2008

Standard

NOK 2 984,00 (eks. mva)

Biological evaluation of medical devices — Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals

SpråkEngelskUtgave: 2 (2008-10-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 974,00 (eks. mva)

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 7: Rester etter etylenoksidsterilisering (ISO 10993-7:2008)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 400,00 (eks. mva)

Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives — Part 4: Principles for elimination and/or inactivation of transmissible spongiform encephalopathy (TSE) agents and validation assays for those processes

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-11-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 13022:2012

Standard

NOK 2 381,00 (eks. mva)

Medical products containing viable human cells — Application of risk management and requirements for processing practices

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-03-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 10993-5:2009

Standard

NOK 2 080,00 (eks. mva)

Biological evaluation of medical devices — Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity

SpråkEngelskUtgave: 3 (2009-05-20)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 635,00 (eks. mva)

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 14: Identifisering og kvantifisering av keramiske nedbrytningsprodukter (ISO 10993-14:2001)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 635,00 (eks. mva)

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 17: Etablering av tillatte grenseverdier for utlekkingssubstanser (ISO 10993-17:2002)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 635,00 (eks. mva)

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 9: Rammeverk for identifisering og klassifisering av potensielle nedbrytingsprodukter (ISO 10993-9:1999)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 635,00 (eks. mva)

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 15: Identifisering og kvantifisering av nedbrytningsprodukter fra metaller og legeringer (ISO 10993-15:2000)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 635,00 (eks. mva)

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 5: Prøving for in vitro cellegift (ISO 10993-5:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 562,00 (eks. mva)

Biological evaluation of medical devices — Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals — Technical Corrigendum 1

SpråkEngelskUtgave: 2 (2009-11-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad AC - Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 7: Rester etter etylenoksidsterilisering - Teknisk rettelsesblad 1 (ISO 10993-7:2008/Cor 1:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 400,00 (eks. mva)

Biological evaluation of medical devices — Part 13: Identification and quantification of degradation products from polymeric medical devices

SpråkEngelskUtgave: 2 (2010-06-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 635,00 (eks. mva)

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 13: Identifisering og kvantifisering av nedbrytningsprodukter fra medisinsk utstyr av polymerer (ISO 10993-13:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 974,00 (eks. mva)

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 10: Prøving for irritasjon og hudsensibilisering (ISO 10993-10:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 635,00 (eks. mva)

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 20: Prinsipper og fremgangsmåter for immunotoksikologisk testing av medisinsk utstyr

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 635,00 (eks. mva)

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Veiledning om gjennomføringen av biologisk evaluering i en risikostyringsprosess

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 10993-3:2014

Standard

NOK 2 080,00 (eks. mva)

Biological evaluation of medical devices — Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity

SpråkEngelskUtgave: 3 (2014-09-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 3: Prøvingsmetoder for gentoksisitet, karsinogenisitet og reproduksjonstoksisitet (ISO 10993-3:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 381,00 (eks. mva)

Biological evaluation of medical devices — Part 33: Guidance on tests to evaluate genotoxicity — Supplement to ISO 10993-3

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-03-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 877,00 (eks. mva)

Clinical laboratory testing — Criteria for acceptable lots of dehydrated Mueller-Hinton agar and broth for antimicrobial susceptibility testing

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-20)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 10993-6:2016

Standard

NOK 2 080,00 (eks. mva)

Biological evaluation of medical devices — Part 6: Tests for local effects after implantation

SpråkEngelskUtgave: 3 (2016-11-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 6: Prøving for lokale virkninger etter implantering (ISO 10993-6:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 10993-4:2017

Standard

NOK 2 683,00 (eks. mva)

Biological evaluation of medical devices — Part 4: Selection of tests for interactions with blood

SpråkEngelskUtgave: 3 (2017-04-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 974,00 (eks. mva)

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 4: Valg av prøvingsmetoder for utstyr som kommer i kontakt med blod (ISO 10993-4:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 635,00 (eks. mva)

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 16: Utforming av toksikokinetikkstudier med nedbrytnings- og utløsningsprodukter (ISO 10993-16:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 10993-2:2006

Standard

NOK 1 400,00 (eks. mva)

Biological evaluation of medical devices — Part 2: Animal welfare requirements

SpråkEngelskUtgave: 2 (2006-07-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 400,00 (eks. mva)

Biological evaluation of medical devices — Part 20: Principles and methods for immunotoxicology testing of medical devices

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-08-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 635,00 (eks. mva)

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 2: Krav til dyrs velferd (ISO 10993-2:2006)

SpråkEngelskUtgave: 2 (2006-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 17593:2007

Standard

NOK 2 683,00 (eks. mva)

Clinical laboratory testing and in vitro medical devices — Requirements for in vitro monitoring systems for self-testing of oral anticoagulant therapy

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-04-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 20776-2:2007

Standard

NOK 923,00 (eks. mva)

Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems — Susceptibility testing of infectious agents and evaluation of performance of antimicrobial susceptibility test devices — Part 2: Evaluation of performance of antimicrobial susceptibility test devices

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-06-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Klinisk laboratorieprøving og in vitro-diagnostiske prøvingssystemer - Resistensprøving av smittestoffer og evaluering av ytelsen av antimikrobiologisk resistensutstyr - Del 2: Evaluering av ytelsen av antimikrobiologisk resistensutstyr (ISO 20776-2:2007)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 22442-3:2007

Standard

NOK 1 877,00 (eks. mva)

Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives — Part 3: Validation of the elimination and/or inactivation of viruses and transmissible spongiform encephalopathy (TSE) agents

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-11-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 635,00 (eks. mva)

Medisinsk utstyr for bruk i animalsk vev og deres derivater - Del 3: Validering av eliminasjon og/eller inaktivering av virus og agenser for smitteførende spongiform encefalopati (TSE) (ISO 22442-3:2007)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 37

Salg og support

Hjelp

Telefon: +47 67 83 87 00

Åpningstider telefon: man-fre 8-16 (support 8-12)