Produktkatalogen

13.040.40 - Utslipp fra stasjonære kilder

NS ICS 13.040.40

Standardsamling

NOK 43 422,30 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 13.040.40: Utslipp fra stasjonære kilder

Språk: Ukjent

ProduktinformasjonVis innhold av samling

 
line separator
Produkter (104)

ISO 23210:2009

Standard

NOK 3 031,00 (eks. mva)

Stationary source emissions — Determination of PM10/PM2,5 mass concentration in flue gas — Measurement at low concentrations by use of impactors

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-07-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av PM10/PM2,5 massekonsentrasjon i røykgass - Måling ved lav konsentrasjon med bruk av impaktorer (ISO 23210:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Helse og sikkerhet ved sveising og beslektede metoder - Laboratoriemetode for prøvetaking av røyk og gasser - Del 2: Bestemmelse av emisjonshastigheter for karbonmonoksid (CO), karbondioksid (CO2), nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2) under lysbuesveising, skjæring og furing (ISO 15011-2:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Helse og sikkerhet ved sveising og beslektede metoder - Laboratoriemetode for prøvetaking av røyk og gasser - Del 3: Bestemmelse av emisjonshastighet for ozon under lysbuesveising (ISO 15011-3:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 21258:2010

Standard

NOK 2 648,00 (eks. mva)

Stationary source emissions — Determination of the mass concentration of dinitrogen monoxide (N2O) — Reference method: Non-dispersive infrared method

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-06-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15859:2010

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Luftkvalitet - Sertifisering av automatiske innretninger for overvåking av støvavskilere på stasjonære kilder - Ytelseskriterier og prøvingsprosedyrer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 25140:2010

Standard

NOK 2 648,00 (eks. mva)

Stationary source emissions — Automatic method for the determination of the methane concentration using flame ionisation detection (FID)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-07-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Termiske rengjøringssystemer for avgass fra overflatebehandlingsutstyr - Sikkerhetskrav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjonen av dinitrogenmonoksid (N2O) - Referansemetode: Ikke-dispersiv infrarød metode (ISO 21258:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1911:2010

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjon av klorgass uttrykt som HCl - Standard referansemetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Metode for automatisk bestemmelse av metankonsentrasjonen ved bruk av flammeionisasjonsdeteksjon (FID) (ISO 25140:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Veiledning for anvendelse av EN 14181:2004

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-01-20)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 25139:2011

Standard

NOK 1 773,00 (eks. mva)

Stationary source emissions — Manual method for the determination of the methane concentration using gas chromatography

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-04-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 11057:2011

Standard

NOK 2 648,00 (eks. mva)

Air quality — Test method for filtration characterization of cleanable filter media

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-05-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Manuell metode for bestemmelse av metankonsentrasjonen basert på gasskromatografi (ISO 25139:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av polyaromatiske hydrokarboner i gass- og partikkel-fase - Del 1: Prøvetaking

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner i gass- og partikkel-fase - Del 2: Tillaging, opparbeidelse og bestemmelse av prøve

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 13271:2012

Standard

NOK 3 031,00 (eks. mva)

Stationary source emissions — Determination of PM10/PM2,5 mass concentration in flue gas — Measurement at higher concentrations by use of virtual impactors

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-06-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 13199:2012

Standard

NOK 2 648,00 (eks. mva)

Stationary source emissions — Determination of total volatile organic compounds (TVOCs) in waste gases from non-combustion processes — Non-dispersive infrared analyser equipped with catalytic converter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-10-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av totale flyktige organiske forbindelser (TVOC) i avfallsgasser fra ikke-forbrenningsprosesser - Ikke-dispersiv infrarød metode med katalysator (ISO 13199:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 16911-1:2013

Standard

NOK 3 587,00 (eks. mva)

Stationary source emissions — Manual and automatic determination of velocity and volume flow rate in ducts — Part 1: Manual reference method

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 16911-2:2013

Standard

NOK 3 415,00 (eks. mva)

Stationary source emissions — Manual and automatic determination of velocity and volume flow rate in ducts — Part 2: Automated measuring systems

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 690,00 (eks. mva)

Guide for procurement of power station equipment -- Part 4-1: Boiler auxiliaries - Equipment for reduction of dust emissions

SpråkEngelskUtgave: 1 (1999-04-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 13833:2013

Standard

NOK 3 031,00 (eks. mva)

Stationary source emissions — Determination of the ratio of biomass (biogenic) and fossil-derived carbon dioxide — Radiocarbon sampling and determination

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-03-20)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 25597:2013

Standard

NOK 3 415,00 (eks. mva)

Stationary source emissions — Test method for determining PM2,5 and PM10 mass in stack gases using cyclone samplers and sample dilution

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-03-19)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12619:2013

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjonen av totalt organisk karbon i gassform - Metode med kontinuerlig flammeioniseringsdetektor

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Manuell og automatisk bestemmelse av hastighet og volumstrøm i kanaler - Del 1: Manuell referansemetode (ISO 16911-1:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Manuell og automatisk bestemmelse av hastighet og volumstrøm i kanaler - Del 2: Automatiserte målesystemer (ISO 16911-2:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonær kilde - Bestemmelse av forholdet mellom karbondioksid av henholdsvis biogent og fossilt opphav - Prøvetaking og bestemmelse av radiokarbon (ISO 13833:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjon av PCDD/PCDF og dioksinliknende PCB - Del 4: Prøvetaking og analyse av dioksinliknende PCB

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

CR 1404:1994

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Determination of emissions from appliances burning gaseous fuels during type-testing

SpråkEngelskUtgave: 1 (1994-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 14385-1:2014

Standard

NOK 2 648,00 (eks. mva)

Stationary source emissions — Greenhouse gases — Part 1: Calibration of automated measuring systems

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-07-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 14385-2:2014

Standard

NOK 2 648,00 (eks. mva)

Stationary source emissions — Greenhouse gases — Part 2: Ongoing quality control of automated measuring systems

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-07-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14181:2014

Standard

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Kvalitetskontroll av automatiske målesystemer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 17211:2015

Standard

NOK 2 264,00 (eks. mva)

Stationary source emissions — Sampling and determination of selenium compounds in flue gas

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-08-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Uslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri - Del 5: Kalkindustri

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri - Del 6: Ferrolegeringsindustri

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri - Del 3: Sementindustri

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri - Del 2: Jern- og stålindustri

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri - Del 4: Aluminiumsindustri

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri - Del 1: Generelle aspekter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 18466:2016

Standard

NOK 2 264,00 (eks. mva)

Stationary source emissions — Determination of the biogenic fraction in CO2 in stack gas using the balance method

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14792:2017

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjon av nitrogenoksid - Standard referansemetode: Kjemiluminescence

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15058:2017

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjon av karbonmonoksid - Standard referansemetode: Ikke-dispersiv infrarød spektrometri

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14790:2017

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av vanndampen i kanaler - Standard referansemetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14789:2017

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av volumkonsentrasjon av oksygen - Standard referansemetode: Paramagnetisme

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14793:2017

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Påvisning av en alternativ metodes ekvivalens med en referansemetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14791:2017

Standard

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder — Bestemmelse av massekonsentrasjon av svoveldiosid — Standard referansemetode

SpråkEngelskUtgave: 2017-01 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjonen av gassformige organiske enkeltforbindelser - Metode basert på adsorpsjon på aktivt kull og løsemiddeldesorpsjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-12-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjon av PCDD/PCDF og dioksinliknende PCB - Del 5: Langtids prøvetaking av PCDD/PCDF og PCB

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>

Salg og support

Kundestøtte

Telefon: +47 67 83 87 00

Åpningstider telefon: man-fre 8-16 (support 8-12)