Produktkatalogen

13.060.50 - Undersøkelse av kjemikaler I vann

NS ICS 13.060.50

Standardsamling

NOK 21 600,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 13.060.50: Undersøkelse av kjemikaler i vann

Språk: Ukjent

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
 
line separator
Produkter (230)

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av kvikksølv - Atomabsorpsjonsspektrometrisk metode med og uten anriking (ISO 12846:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 14403-1:2012

Standard

NOK 1 506,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) — Part 1: Method using flow injection analysis (FIA)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-07-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 14403-2:2012

Standard

NOK 1 914,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) — Part 2: Method using continuous flow analysis (CFA)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-07-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av indeks for kjemisk oksygenforbruk (ST-COD) - Småskalametode i forseglede rør

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16161:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Veiledning i bruk av in vivo-absorpsjonsteknikker for estimering av konsentrasjonen av klorofyll a i prøver fra marint vann og fra ferskvann

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av totalt cyanid og fritt cyanid ved automatisert analyse (FIA og CFA) - Del 1: Injeksjonsmetode (FIA) (ISO 14403-1:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av totalt cyanid og fritt cyanid ved automatisert analyse (FIA og CFA) - Del 2: Kontinuerlig gjennomstrømning (CFA) (IS0 14403-2:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1484:1997

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Retningslinjer for bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC) og løst organisk karbon (DOC)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1997-11-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av oppløst oksygen - Elektrokjemisk metode (ISO 5814:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av oppløst bromat - Metode med bruk av ionekromatografi (IC) og kolorimetrisk deteksjon etter reaksjon med iodid (ISO 11206:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 5814:2012

Standard

NOK 1 506,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of dissolved oxygen — Electrochemical probe method

SpråkEngelskUtgave: 3 (2012-10-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 506,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of selenium — Part 1: Method using hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-06-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 506,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of selenium — Part 2: Method using hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-06-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannkvalitet - Bestemmelse av utvalgte plantevernmidler og biocider - Metode med faststoff-fase-mikroekstraksjon (SPME) og gasskromatografi-massespektrometri (GC-MS) (ISO 27108:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 15923-1:2013

Standard

NOK 1 914,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of selected parameters by discrete analysis systems — Part 1: Ammonium, nitrate, nitrite, chloride, orthophosphate, sulfate and silicate with photometric detection

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-11-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Måling av pH (ISO 10523:2008)

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 17378-1:2014

Standard

NOK 1 914,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of arsenic and antimony — Part 1: Method using hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-02-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 17378-2:2014

Standard

NOK 1 914,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of arsenic and antimony — Part 2: Method using hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-02-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 17289:2014

Standard

NOK 1 506,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of dissolved oxygen — Optical sensor method

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-06-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 16308:2014

Standard

NOK 1 914,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of glyphosate and AMPA — Method using high performance liquid chromatography (HPLC) with tandem mass spectrometric detection

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-09-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 17690:2015

Standard

NOK 993,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of available free cyanide (pH 6) using flow injection analysis (FIA), gas-diffusion and amperometric detection

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-03-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 562,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of polychlorinated naphthalenes (PCN) — Method using gas chromatography (GC) and mass spectrometry (MS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-08-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 18191:2015

Standard

NOK 993,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of pHt in sea water — Method using the indicator dye m-cresol purple

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av tributyltinn (TBT) i totale vannprøver - Metode med fastfaseekstraksjon (SPE) med SPE-plater og gasskromatografi med trippel kvadrupol-massespektrometri (GC-MS/MS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16694:2015

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av utvalgte polybromerte difenyleter (PBDE) i totale vannprøver - Metode med fastfaseekstraksjon (SPE) med SPE-plater kombinert med gasskromatografi-massespektrometri (GC-MS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16691:2015

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av utvalgte polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i totale vannprøver - Metode med fastfaseekstraksjon (SPE) med SPE-plater kombinert med gasskromatografi-massespektrometri (GC-MS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16693:2015

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av klororganiske pesticider (OCP) i totale vannprøver - Metode med fastfaseekstraksjon (SPE) med SPE-plater kombinert med gasskromatografi-massespektrometri (GC-MS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 510,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av 16 polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i vann - Metode basert på gasskromatografi med massespektrometrisk deteksjon (GC-MS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 17943:2016

Standard

NOK 2 562,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of volatile organic compounds in water — Method using headspace solid-phase micro-extraction (HS-SPME) followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-04-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 18635:2016

Standard

NOK 2 238,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCPs) in sediment, sewage sludge and suspended (particulate) matter — Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and electron capture negative ionization (ECNI)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-04-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 506,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of fluoride using flow analysis (FIA and CFA) — Part 2: Method using continuous flow analysis (CFA) with automated in-line distillation

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 993,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of fluoride using flow analysis (FIA and CFA) — Part 1: Method using flow injection analysis (FIA) and spectrometric detection after off-line distillation

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av flyktige organiske forbindelser i vann - Metode ved bruk av fastfase-mikroekstraksjon fulgt av gasskromatografi-massespektrometri (GC-MS) (ISO 17943:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av kortkjedete polyklorerte alkaner (SCCP) i sediment, kloakkslam og suspendert, partikulært materiale - Metode ved bruk av gasskromatografi-massespektrometri (GC-MS) og negativ ionisering og elektroninnfanging (ECNI) (ISO 18635:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 17294-2:2016

Standard

NOK 2 238,00 (eks. mva)

Water quality — Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) — Part 2: Determination of selected elements including uranium isotopes

SpråkEngelskUtgave: 2 (2016-07-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bruk av induktivt koblet plasmamassespektrometri (ICP-MS) - Del 2: Bestemmelse av utvalgte elementer inkludert uraniumisotoper (ISO 17294-2:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9434:2017

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Overvåking av miljøgifter i blåskjell (Mytilus spp.) - Innsamling av utplasserte eller stedegne skjell og prøvebehandling

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av oppløst perklorat - Metode med bruk av ionekromatografi (IC) (ISO 19340:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av fritt klor og totalklor - Del 2: Kolorimetrisk metode med N,N-dietyl-1,4-fenylendiamin for rutinekontroll (ISO 7393-2:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 7875-1:1996

Standard

NOK 993,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of surfactants — Part 1: Determination of anionic surfactants by measurement of the methylene blue index (MBAS)

SpråkEngelskUtgave: 2 (1996-12-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of surfactants — Part 1: Determination of anionic surfactants by measurement of the methylene blue index (MBAS) — Technical Corrigendum 1

SpråkEngelskUtgave: 2 (2003-07-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 7875-2:1984

Standard

NOK 685,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of surfactants — Part 2: Determination of non-ionic surfactants using Dragendorff reagent

SpråkEngelskUtgave: 1 (1984-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 7890-3:1988

Standard

NOK 685,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of nitrate — Part 3: Spectrometric method using sulfosalicylic acid

SpråkEngelskUtgave: 1 (1988-11-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 7980:1986

Standard

NOK 685,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of calcium and magnesium — Atomic absorption spectrometric method

SpråkEngelskUtgave: 1 (1986-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 7981-1:2005

Standard

NOK 1 914,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) — Part 1: Determination of six PAH by high-performance thin-layer chromatography with fluorescence detection after liquid-liquid extraction

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-06-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 7981-2:2005

Standard

NOK 1 506,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) — Part 2: Determination of six PAH by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection after liquid-liquid extraction

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-06-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 8165-1:1992

Standard

NOK 993,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of selected monovalent phenols — Part 1: Gas-chromatographic method after enrichment by extraction

SpråkEngelskUtgave: 1 (1992-01-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 8165-2:1999

Standard

NOK 993,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of selected monovalent phenols — Part 2: Method by derivatization and gas chromatography

SpråkEngelskUtgave: 1 (1999-07-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 8245:1999

Standard

NOK 993,00 (eks. mva)

Water quality — Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC)

SpråkEngelskUtgave: 2 (1999-03-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 8288:1986

Standard

NOK 993,00 (eks. mva)

Water quality — Determination of cobalt, nickel, copper, zinc, cadmium and lead — Flame atomic absorption spectrometric methods

SpråkEngelskUtgave: 1 (1986-03-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>

Salg og support

Kundestøtte

Telefon: +47 67 83 87 00

Åpningstider telefon: man-fre 8-16 (support 8-12)