Produktkatalogen

17.140.30 - Støy fra transportmidler

NS ICS 17.140.30

Standardsamling

NOK 8 545,50 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 17.140.30: Støy fra transportmidler

Språk: Ukjent

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
 
line separator
Produkter (67)

NOK 198,00 (eks. mva)

Innretninger for reduksjon av vegtrafikkstøy - Prøvingsmetode for bestemmelse av akustiske egenskaper - Del 3: Standardisert trafikkstøyspektrum

SpråkEngelskUtgave: 1 (1998-02-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Akustikk - Måling av vegdekkers innvirkning på trafikkstøy - Del 1: Statistisk metode ved kjøretøypassering (ISO 11819-1:1997)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 362,00 (eks. mva)

Akustikk - Måling av luftlyd fra fartøy i innsjøfart og i havner (ISO 2922:2000)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-02-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 20283-3:2006

Standard

NOK 1 298,00 (eks. mva)

Mechanical vibration — Measurement of vibration on ships — Part 3: Pre-installation vibration measurement of shipboard equipment

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-03-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 8174-2:2007

Standard

NOK 509,00 (eks. mva)

Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra veitrafikk - Del 2: Forenklet metode

SpråkNorskUtgave: 1 (2007-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Komprimatorbil med tilhørende løfteutstyr - Alminnelige krav og sikkerhetskrav - Del 4: Støymålingsprotokoll for komprimatorbiler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra veitrafikk - Teknisk metode

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 518,00 (eks. mva)

Characterization of pavement texture by use of surface profiles — Part 4: Spectral analysis of surface profiles

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-04-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 14509-1:2008

Standard

NOK 968,00 (eks. mva)

Small craft — Airborne sound emitted by powered recreational craft — Part 1: Pass-by measurement procedures

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-09-19)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 20283-2:2008

Standard

NOK 968,00 (eks. mva)

Mechanical vibration — Measurement of vibration on ships — Part 2: Measurement of structural vibration

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-10-29)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Industritrucker - Sikkerhet - Prøvingsmetoder for måling av støy

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 13473-5:2009

Standard

NOK 1 518,00 (eks. mva)

Characterization of pavement texture by use of surface profiles — Part 5: Determination of megatexture

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-03-19)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Flyplassutstyr - Generelle krav - Del 4: Metoder for støymåling og reduksjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 362-2:2009

Standard

NOK 1 518,00 (eks. mva)

Measurement of noise emitted by accelerating road vehicles — Engineering method — Part 2: L category

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-07-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 14509-3:2009

Standard

NOK 672,00 (eks. mva)

Small craft — Airborne sound emitted by powered recreational craft — Part 3: Sound assessment using calculation and measurement procedures

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-07-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Jernbane - Støyemisjon - Prøvekjøring i forbindelse med standard for måling av skinneruhet EN 15610:2009

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-05-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 20906:2009

Standard

NOK 1 738,00 (eks. mva)

Acoustics — Unattended monitoring of aircraft sound in the vicinity of airports

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-12-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 13472-2:2010

Standard

NOK 1 298,00 (eks. mva)

Acoustics — Measurement of sound absorption properties of road surfaces in situ — Part 2: Spot method for reflective surfaces

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-04-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 8177:2010

Standard

NOK 757,00 (eks. mva)

Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra togtrafikk

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 326,00 (eks. mva)

Akustikk - Ubemannet overvåking av flystøy i nærheten av flyplasser

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 8177.E:2010

Standard

NOK 990,00 (eks. mva)

Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra togtrafikk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 425,00 (eks. mva)

Innretninger for reduksjon av vegtrafikkstøy - Prøvingsmetode for bestemmelse av akustiske egenskaper - Del 2: Produktspesifikke egenskaper ved luftlydisolasjon i diffust lydfelt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Innretninger for reduksjon av vegtrafikkstøy - Prøvingsmetode for bestemmelse av akustiske egenskaper - Del 6: Produktspesifikke egenskaper - In situ-verdier for luftlydisolasjon i direkte lydfelt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Luftbåren lyd fra motordrevne fritidsfartøy - Del 3: Fastsettelse av lydnivå ved beregning og måling (ISO 14509-3:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Mindre fartøy - Emisjon av luftbåren lyd fra motordrevne fritidsfartøy - Del 1: Prosedyre for måling av støy ved passering av fartøy (ISO 14509-1:2008)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Karakterisering av vegdekketekstur ved hjelp av overflateprofiler - Del 1: Bestemmelse av midlere profildybde (ISO 13473-1:2019)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 15610:2019

Standard

NOK 621,00 (eks. mva)

Jernbane - Akustikk - Måling av skinne- og hjulruhet knyttet til støyutvikling

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelse AC - Innretninger for reduksjon av vegtrafikkstøy - Prøvingsmetode for bestemmelse av akustiske egenskaper - Del 5: Produktsepesifikke egenskaper - Feltverdier av lydrefleksjon i direkte lydfelt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 11819-1:1997

Standard

NOK 1 518,00 (eks. mva)

Acoustics — Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise — Part 1: Statistical Pass-By method

SpråkEngelskUtgave: 1 (1997-09-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 13472-1:2002

Standard

NOK 1 298,00 (eks. mva)

Acoustics — Measurement of sound absorption properties of road surfaces in situ — Part 1: Extended surface method

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-06-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 13473-2:2002

Standard

NOK 968,00 (eks. mva)

Characterization of pavement texture by use of surface profiles — Part 2: Terminology and basic requirements related to pavement texture profile analysis

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-10-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 13473-3:2002

Standard

NOK 672,00 (eks. mva)

Characterization of pavement texture by use of surface profiles — Part 3: Specification and classification of profilometers

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-11-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 2671:1982

Standard

NOK 672,00 (eks. mva)

Environmental tests for aircraft equipment — Part 3.4 : Acoustic vibration

SpråkEngelskUtgave: 1 (1982-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 2922:2000

Standard

NOK 672,00 (eks. mva)

Acoustics — Measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours

SpråkEngelskUtgave: 2 (2000-10-26)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 2923:1996

Standard

NOK 672,00 (eks. mva)

Acoustics — Measurement of noise on board vessels

SpråkEngelskUtgave: 2 (1996-12-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 0,00 (eks. mva)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1997-07-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 3381:2005

Standard

NOK 968,00 (eks. mva)

Railway applications — Acoustics — Measurement of noise inside railbound vehicles

SpråkEngelskUtgave: 2 (2005-08-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 5128:1980

Standard

NOK 440,00 (eks. mva)

Acoustics — Measurement of noise inside motor vehicles

SpråkEngelskUtgave: 1 (1980-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 5129:2001

Standard

NOK 672,00 (eks. mva)

Acoustics — Measurement of sound pressure levels in the interior of aircraft during flight

SpråkEngelskUtgave: 3 (2001-10-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 9645:1990

Standard

NOK 440,00 (eks. mva)

Acoustics — Measurement of noise emitted by two-wheeled mopeds in motion — Engineering method

SpråkEngelskUtgave: 1 (1990-03-29)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 10844:2014

Standard

NOK 1 738,00 (eks. mva)

Acoustics — Specification of test tracks for measuring noise emitted by road vehicles and their tyres

SpråkEngelskUtgave: 3 (2014-05-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 185,00 (eks. mva)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-08-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Jernbane - Spor - Støyskjermer og relatert utstyr som påvirker luftlydutbredelse - Prøvingsmetode for akustisk ytelse - Del 3-2: Normalisert togstøyspektrum og ett-tallsvurdering til bruk i diffust lydfelt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Jernbane - Spor - Støyskjermer og relatert utstyr som påvirker luftlydutbredelse - Måletmetode for akustisk ytelse - Del 6: Produktspesifikke egenskaper - In situ-verdier for luftlydisolasjon i direkte lydfelt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 362-1:2015

Standard

NOK 1 855,00 (eks. mva)

Measurement of noise emitted by accelerating road vehicles — Engineering method — Part 1: M and N categories

SpråkEngelskUtgave: 2 (2015-01-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Innretninger for reduksjon av vegtrafikkstøy - Prøvingsmetode for bestemmelse av akustiske egenskaper - Del 4: Produktspesifikke egenskaper - In situ-verdier av lyddiffraksjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 14388:2015

Standard

NOK 621,00 (eks. mva)

Innretninger for reduksjon av vegtrafikkstøy - Spesifikasjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 17208-1:2016

Standard

NOK 1 298,00 (eks. mva)

Underwater acoustics — Quantities and procedures for description and measurement of underwater sound from ships — Part 1: Requirements for precision measurements in deep water used for comparison purposes

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

ISO 16254:2016

Standard

NOK 1 738,00 (eks. mva)

Acoustics — Measurement of sound emitted by road vehicles of category M and N at standstill and low speed operation — Engineering method

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-05-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Innretninger for reduksjon av vegtrafikkstøy - Prøvingsmetode for bestemmelse av akustiske egenskaper - Del 5: Produktsepesifikke egenskaper - Feltverdier av lydrefleksjon i direkte lydfelt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
  1 - 50 Neste>>

Salg og support

Hjelp

Nettprat: Spør oss direkte på nett

Telefon: +47 67 83 87 00

Åpningstider nettprat/telefon: man-fre 8-16