Produktkatalogen

17.140.30 - Støy fra transportmidler

NS ICS 17.140.30

Standardsamling

NOK 8 545,50 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 17.140.30: Støy fra transportmidler

Språk: Ukjent

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
 
line separator
Produkter (55)

ISO 20906:2009

Standard

NOK 2 562,00 (eks. mva)

Acoustics — Unattended monitoring of aircraft sound in the vicinity of airports

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-12-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 13472-2:2010

Standard

NOK 1 914,00 (eks. mva)

Acoustics — Measurement of sound absorption properties of road surfaces in situ — Part 2: Spot method for reflective surfaces

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-04-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8177:2010

Standard

NOK 893,00 (eks. mva)

Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra togtrafikk

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 650,00 (eks. mva)

Akustikk - Ubemannet overvåking av flystøy i nærheten av flyplasser

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8177.E:2010

Standard

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra togtrafikk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 20283-4:2012

Standard

NOK 1 914,00 (eks. mva)

Mechanical vibration — Measurement of vibration on ships — Part 4: Measurement and evaluation of vibration of the ship propulsion machinery

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-04-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 288,00 (eks. mva)

Acoustics — Measurement of sound pressure levels in the interior of aircraft during flight — Amendment 1

SpråkEngelskUtgave: 3 (2013-04-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 288,00 (eks. mva)

Acoustics — Unattended monitoring of aircraft sound in the vicinity of airports — Amendment 1

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-06-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 3095:2013

Standard

NOK 2 887,00 (eks. mva)

Acoustics — Railway applications — Measurement of noise emitted by railbound vehicles

SpråkEngelskUtgave: 3 (2013-07-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 993,00 (eks. mva)

Acoustics — Method for measuring the influence of road surfaces on traffic noise — Part 4: SPB method using backing board

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-03-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Jernbane - Akustikk - Måling av støy fra skinnegående kjøretøy (ISO 3095:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 288,00 (eks. mva)

Mechanical vibration — Measurement of vibration on ships — Part 4: Measurement and evaluation of vibration of the ship propulsion machinery — Amendment 1

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-08-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Jernbane - Spor - Støyskjermer og relatert utstyr som påvirker luftlydutbredelse - Prøvingsmetode for akustisk ytelse - Del 3-2: Normalisert togstøyspektrum og ett-tallsvurdering til bruk i diffust lydfelt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Jernbane - Spor - Støyskjermer og relatert utstyr som påvirker luftlydutbredelse - Måletmetode for akustisk ytelse - Del 6: Produktspesifikke egenskaper - In situ-verdier for luftlydisolasjon i direkte lydfelt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 362-1:2015

Standard

NOK 2 887,00 (eks. mva)

Measurement of noise emitted by accelerating road vehicles — Engineering method — Part 1: M and N categories

SpråkEngelskUtgave: 2 (2015-01-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Innretninger for reduksjon av vegtrafikkstøy - Prøvingsmetode for bestemmelse av akustiske egenskaper - Del 4: Produktspesifikke egenskaper - In situ-verdier av lyddiffraksjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14388:2015

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Innretninger for reduksjon av vegtrafikkstøy - Spesifikasjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 17208-1:2016

Standard

NOK 1 914,00 (eks. mva)

Underwater acoustics — Quantities and procedures for description and measurement of underwater sound from ships — Part 1: Requirements for precision measurements in deep water used for comparison purposes

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 16254:2016

Standard

NOK 2 562,00 (eks. mva)

Acoustics — Measurement of sound emitted by road vehicles of category M and N at standstill and low speed operation — Engineering method

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-05-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Innretninger for reduksjon av vegtrafikkstøy - Prøvingsmetode for bestemmelse av akustiske egenskaper - Del 5: Produktsepesifikke egenskaper - Feltverdier av lydrefleksjon i direkte lydfelt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 288,00 (eks. mva)

Mechanical vibration — Measurement of vibration on ships — Part 3: Pre-installation vibration measurement of shipboard equipment — Amendment 1

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 11819-2:2017

Standard

NOK 2 887,00 (eks. mva)

Acoustics — Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise — Part 2: The close-proximity method

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 506,00 (eks. mva)

Acoustics — Temperature influence on tyre/road noise measurement — Part 1: Correction for temperature when testing with the CPX method

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Innretninger for reduksjon av vegtrafikkstøy - Prøvingsmetode for bestemmelse av akustiske egenskaper - Del 1: Produktspesifikke egenskaper ved lydabsorpsjon i diffust lydfelt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Akustikk - Måling av vegdekkers innvirkning på trafikkstøy - Del 2: Metode med måling nær kilden (ISO 11819-2:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Innretninger for reduksjon av vegtrafikkstøy - Prøvingsmetode for bestemmelse av akustiske egenskaper - Del 2: Produktspesifikke egenskaper ved luftlydisolasjon i diffust lydfelt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 245,00 (eks. mva)

Innretninger for reduksjon av vegtrafikkstøy - Prøvingsmetode for bestemmelse av akustiske egenskaper - Del 3: Standardisert trafikkstøyspektrum

SpråkEngelskUtgave: 1 (1998-02-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Akustikk - Måling av vegdekkers innvirkning på trafikkstøy - Del 1: Statistisk metode ved kjøretøypassering (ISO 11819-1:1997)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 20283-3:2006

Standard

NOK 1 914,00 (eks. mva)

Mechanical vibration — Measurement of vibration on ships — Part 3: Pre-installation vibration measurement of shipboard equipment

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-03-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8174-2:2007

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra veitrafikk - Del 2: Forenklet metode

SpråkNorskUtgave: 1 (2007-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Komprimatorbil med tilhørende løfteutstyr - Alminnelige krav og sikkerhetskrav - Del 4: Støymålingsprotokoll for komprimatorbiler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra veitrafikk - Teknisk metode

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 238,00 (eks. mva)

Characterization of pavement texture by use of surface profiles — Part 4: Spectral analysis of surface profiles

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-04-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 14509-1:2008

Standard

NOK 1 506,00 (eks. mva)

Small craft — Airborne sound emitted by powered recreational craft — Part 1: Pass-by measurement procedures

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-09-19)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 20283-2:2008

Standard

NOK 1 506,00 (eks. mva)

Mechanical vibration — Measurement of vibration on ships — Part 2: Measurement of structural vibration

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-10-29)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Industritrucker - Sikkerhet - Prøvingsmetoder for måling av støy

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 13473-5:2009

Standard

NOK 2 238,00 (eks. mva)

Characterization of pavement texture by use of surface profiles — Part 5: Determination of megatexture

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-03-19)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Flyplassutstyr - Generelle krav - Del 4: Metoder for støymåling og reduksjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 362-2:2009

Standard

NOK 2 238,00 (eks. mva)

Measurement of noise emitted by accelerating road vehicles — Engineering method — Part 2: L category

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-07-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 14509-3:2009

Standard

NOK 993,00 (eks. mva)

Small craft — Airborne sound emitted by powered recreational craft — Part 3: Sound assessment using calculation and measurement procedures

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-07-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Jernbane - Støyemisjon - Prøvekjøring i forbindelse med standard for måling av skinneruhet EN 15610:2009

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-05-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 11819-1:1997

Standard

NOK 2 238,00 (eks. mva)

Acoustics — Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise — Part 1: Statistical Pass-By method

SpråkEngelskUtgave: 1 (1997-09-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 13473-2:2002

Standard

NOK 1 506,00 (eks. mva)

Characterization of pavement texture by use of surface profiles — Part 2: Terminology and basic requirements related to pavement texture profile analysis

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-10-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 13473-3:2002

Standard

NOK 993,00 (eks. mva)

Characterization of pavement texture by use of surface profiles — Part 3: Specification and classification of profilometers

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-11-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 2671:1982

Standard

NOK 993,00 (eks. mva)

Environmental tests for aircraft equipment — Part 3.4 : Acoustic vibration

SpråkEngelskUtgave: 1 (1982-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 2923:1996

Standard

NOK 993,00 (eks. mva)

Acoustics — Measurement of noise on board vessels

SpråkEngelskUtgave: 2 (1996-12-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Acoustics — Measurement of noise on board vessels — Technical Corrigendum 1

SpråkEngelskUtgave: 2 (1997-07-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 5128:1980

Standard

NOK 685,00 (eks. mva)

Acoustics — Measurement of noise inside motor vehicles

SpråkEngelskUtgave: 1 (1980-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 5129:2001

Standard

NOK 993,00 (eks. mva)

Acoustics — Measurement of sound pressure levels in the interior of aircraft during flight

SpråkEngelskUtgave: 3 (2001-10-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 9645:1990

Standard

NOK 685,00 (eks. mva)

Acoustics — Measurement of noise emitted by two-wheeled mopeds in motion — Engineering method

SpråkEngelskUtgave: 1 (1990-03-29)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>

Salg og support

Kundestøtte

Telefon: +47 67 83 87 00

Åpningstider telefon: man-fre 8-16 (support 8-12)