Produktkatalogen

33.100.01 - Elektromagnetisk kompabilitet generelt

NS ICS 33.100.01

Standardsamling

NOK 2 394,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 33.100.01: Elektromagnetisk kompabilitet generelt

Språk: Ukjent

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
 
line separator
Produkter (49)

NOK 365,00 (eks. mva)

Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for aftermarket electronic equipment in vehicles

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 605,00 (eks. mva)

Guide to EMC Directive conformity of equipment designed for military purposes

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 779,00 (eks. mva)

Utstyr og systemer for kontinuerlig transport - Krav til sikkerhet og EMC til utstyr for mekanisk håndtering av stykkgods

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Utstyr for kontinuerlig transport og systemer - Krav til sikkerhet og EMC for utstyr for lagring av løsvarer i siloer, lagringslommer, trakter og beholdere

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 3 300,00 (eks. mva)

Methods of measurement of the suppression characteristics of passive EMC filtering devices

Språken/fr en/frUtgave: 2.0 (2011-06-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 925,00 (eks. mva)

Consideration of reference impedances and public supply network impedances for use in determining the disturbance characteristics of electrical equipment having a rated current ≤75 A per phase

Språken/fr en/frUtgave: 3.0 (2012-06-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 870,00 (eks. mva)

Consideration of reference impedances and public supply network impedances for use in determining the disturbance characteristics of electrical equipment having a rated current ≤75 A per phase

Språken/fr en/frUtgave: 3.0 ()

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 275,00 (eks. mva)

Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 605,00 (eks. mva)

Kablede overføringssystemer for fjernsyns-, lyd og interaktive tjenester -- Del 8: Elektromagnetisk kompatibilitet i nettverk

SpråkEngelskUtgave: 3 (2014-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 022,00 (eks. mva)

Road vehicles — (EMC) guidelines for installation of aftermarket radio frequency transmitting equipment

SpråkEngelskUtgave: 2 (2014-04-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 435,00 (eks. mva)

Resistibility requirements for equipment having (a) telecommunication port(s)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-03-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 365,00 (eks. mva)

Begrensninger i menneskelig utsettelse for elektromagnetiske felt fra utstyr som opererer i frekvensområdet 0 Hz til 10 GHz, benyttet i elektronisk overvåkningsutstyr (EAS), radiofrekvent identifikasjon (RFID) og lignende applikasjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-10-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 640,00 (eks. mva)

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-10: Environment - Description of HEMP environment - Conducted disturbance

Språken/fr en/frUtgave: 1.0 (1998-11-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 813,00 (eks. mva)

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-11: Environment - Classification of HEMP environments

Språken/fr en/frUtgave: 1.0 (1999-10-29)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 870,00 (eks. mva)

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-12: Environment - Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public medium-voltage power supply systems

Språken/fr en/frUtgave: 1.0 (2003-04-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 870,00 (eks. mva)

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-2: Environment - Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems

Språken/fr en/frUtgave: 2.0 ()

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 870,00 (eks. mva)

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5-7: Installation and mitigation guidelines - Degrees of protection provided by enclosures against electromagnetic disturbances (EM code)

Språken/fr en/frUtgave: 1.0 (2001-01-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 640,00 (eks. mva)

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-8: Environment - Voltage dips and short interruptions on public electric power supply systems with statistical measurement results

Språken/fr en/frUtgave: 1.0 (2002-11-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 640,00 (eks. mva)

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5-3: Installation and mitigation guidelines - HEMP protection concepts

Språken/fr en/frUtgave: 1.0 (1999-07-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 640,00 (eks. mva)

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5-6: Installation and mitigation guidelines - Mitigation of external EM influences

SpråkEngelskUtgave: 1.0 (2002-06-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 161,00 (eks. mva)

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -- Del 2-2: Miljø - Kompatibilitetsnivåer for lavfrekvent ledende forstyrrelser og signallering i lavspente offentlige nettforsyningssystemer

Språken/fr en/frUtgave: 1 (2002-06-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 465,00 (eks. mva)

Signalering i elektriske lavspenningsinstallasjoner i frekvensområdet 3 kHz til 148,5 kHz - Del 2-3: Immunitetskrav for nettdrevet kommunikasjonsutstyr og systemer som opererer i frekvensområdet 3 kHz til 95 kHz og som benyttes av leverandører og distributører av elektrisitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-01-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 275,00 (eks. mva)

Signalering i elektriske lavspenningsinstallasjoner i frekvensområdet 3 kHz til 148,5 kHz - Del 2-3: Immunitetskrav for nettdrevet kommunikasjonsutstyr og systemer som opererer i frekvensområdet 3 kHz til 95 kHz og som benyttes av leverandører og distributører av elektrisitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-09-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 161,00 (eks. mva)

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 2-12: Miljø - Kompatibilitetsnivåer for lavfrekvente ledningsbundne forstyrrelser og signallering på forsyningssystemets mellomspenningsområde. Grunn- leggende EMC-publikasjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-07-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 625,00 (eks. mva)

Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 7176-21:2009

Standard

NOK 1 370,00 (eks. mva)

Wheelchairs — Part 21: Requirements and test methods for electromagnetic compatibility of electrically powered wheelchairs and scooters, and battery chargers

SpråkEngelskUtgave: 2 (2009-03-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 675,00 (eks. mva)

Jord og skogbruksmaskiner- Elektromagnetisk kompatibilitet- Prøvingsmetoder og akseptkriterier (ISO 14982:1998)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 675,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Kraftbetjent utstyr for parkering av motorkjøretøyer - Sikkerhets- og EMC-krav til utforming, produksjon, oppføring og igangkjøringsfase

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 365,00 (eks. mva)

Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 835,00 (eks. mva)

Lifts, escalators and passenger conveyors — Comparison of worldwide standards on electromagnetic interference/electromagnetic compatibility

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-09-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 275,00 (eks. mva)

Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz)

SpråkEngelskUtgave: 2001-07 (2001-07-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 560,00 (eks. mva)

Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Industritrucker - Elektromagnetisk kompatibilitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 14302:2002

Standard

NOK 1 835,00 (eks. mva)

Space systems — Electromagnetic compatibility requirements

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-12-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 14982:1998

Standard

NOK 1 835,00 (eks. mva)

Agricultural and forestry machinery — Electromagnetic compatibility — Test methods and acceptance criteria

SpråkEngelskUtgave: 1 (1998-07-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 435,00 (eks. mva)

Product standard for human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 460,00 (eks. mva)

Masseforflytningsmaskiner og maskiner for bygge- og anleggsvirksomhet - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for maskiner med integrert kraftforsyning - Del 2: Tilleggskrav for EMC for funksjonssikkerhet (ISO 13766-2:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 675,00 (eks. mva)

Masseforflytningsmaskiner og maskiner for bygge- og anleggsvirksomhet - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for maskiner med integrert kraftforsyning - Del 1: Generelle EMC-krav under typiske elektromagnetiske miljøforhold (ISO 13766-1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 275,00 (eks. mva)

Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 275,00 (eks. mva)

Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 275,00 (eks. mva)

Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 275,00 (eks. mva)

Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-2: Rolling stock - Apparatus

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 435,00 (eks. mva)

Wind turbines - Electromagnetic compatibility

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-08-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 244,00 (eks. mva)

Electromagnetic compatibility (EMC) - Environment - Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 200,00 (eks. mva)

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-7: General - Power factor in single-phase systems under non-sinusoidal conditions

SpråkEngelskUtgave: 1.0 (2016-02-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 161,00 (eks. mva)

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-1: Testing and measurement techniques - Overview of IEC 61000-4 series

SpråkEngelskUtgave: 1.0 ()

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 560,00 (eks. mva)

Jernbaneapplikasjoner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 3-2: Rullende materiell - Apparater

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 465,00 (eks. mva)

Jernbaneapplikasjoner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 4: Emisjon og immunitet fra signal- og telekommunikasjonsapparater

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 813,00 (eks. mva)

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-2: Environment - Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 49

Salg og support

Hjelp

Telefon: +47 67 83 87 00

Åpningstider telefon: man-fre 8-16