Produktkatalogen

35.240.80 - Anvendelse av it innenfor helsevesenet

NS ICS 35.240.80

Standardsamling

NOK 35 390,70 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 35.240.80: Anvendelse av IT innenfor helsevesenet

Språk: Ukjent

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
 
line separator
Produkter (206)

NOK 1 036,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Kommunikasjon av elektronisk pasientjournal - Del 1: Referansemodell (ISO 13606-1:2019)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 1828:2012

Standard

NOK 1 642,00 (eks. mva)

Health informatics — Categorial structure for terminological systems of surgical procedures

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-09-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 11239:2012

Standard

NOK 2 452,00 (eks. mva)

Health informatics — Identification of medicinal products — Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on pharmaceutical dose forms, units of presentation, routes of administration and packaging

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-10-26)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 11240:2012

Standard

NOK 2 808,00 (eks. mva)

Health informatics — Identification of medicinal products — Data elements and structures for the unique identification and exchange of units of measurement

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-10-26)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 3 518,00 (eks. mva)

Health informatics -- Individual case safety reports (ICSRs) in pharmacovigilance -- Part 1: Framework for adverse event reporting

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-11-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NOK 3 518,00 (eks. mva)

Health informatics -- Individual case safety reports (ICSRs) in pharmacovigilance -- Part 2: Human pharmaceutical reporting requirements for ICSR

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-11-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NOK 3 163,00 (eks. mva)

Health informatics — Personal health device communication — Part 10421: Device specialization — Peak expiratory flow monitor (peak flow)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-10-26)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 3 163,00 (eks. mva)

Health Informatics — Personal health device communication — Part 10472: Device specialization — Medication monitor

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-10-26)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 452,00 (eks. mva)

Health informatics — Point-of-care medical device communication — Part 30400: Interface profile — Cabled Ethernet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-10-26)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 3 163,00 (eks. mva)

Health informatics — Personal health device communication — Part 10406: Device specialization — Basic electrocardiograph (ECG) (1- to 3-lead ECG)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Medisinsk informatikk - Kategoristruktur for terminologiske systemer for kirurgiske prosedyrer (ISO 1828:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 867,00 (eks. mva)

Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-4: Application guidance - General implementation guidance for healthcare delivery organizations

SpråkEngelskUtgave: 1.0 (2012-11-29)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 955,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Kommunikasjon med personlig helseutstyr - Del 10421: Instrumentspesifikasjon - Monitor for høyeste verdi ved utpusting (PEF) (ISO 11073-10421:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 036,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Kommunikasjon med personlig helseutstyr - Del 10472: Instrumentspesifikasjon - Monitorering av medisinering (ISO 11073-10472:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Kommunikasjon med personlig helseutstyr - Del 30400: Grensesnittprofil - Kablet Ethernet (ISO 11073-30400:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Identifisering av medisinske produkter - Dataelementer og strukturer for unik identifisering og utveksling av regulert informasjon om farmasøytiske doseringsformer, presentasjonsenheter, adminstrasjonsruter og emballasje (ISO 11239:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Identifisering av medisinske produkter - Dataelementer og strukturer for unik identifisering og utveksling av måleenheter (ISO 11240:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 21091:2013

Standard

NOK 2 808,00 (eks. mva)

Health informatics — Directory services for healthcare providers, subjects of care and other entities

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-02-19)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 955,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Kommunikasjon med personlig helseutstyr - Del 10406: Instrumentspesifikasjon - Enkel elektrokardiograf (EKG) (1- til 3-avlednings-EKG) (ISO/IEEE 11073-10406:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Katalogtjenester for helsetjenesteytere, pasienter og andre aktører (ISO 21091:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 21549-1:2013

Standard

NOK 752,00 (eks. mva)

Health informatics — Patient healthcard data — Part 1: General structure

SpråkEngelskUtgave: 2 (2013-06-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Pasientkort - Del 1: Overordnet struktur (ISO 21549-1:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 22857:2013

Standard

NOK 3 163,00 (eks. mva)

Health informatics — Guidelines on data protection to facilitate trans-border flows of personal health data

SpråkEngelskUtgave: 2 (2013-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 808,00 (eks. mva)

Health informatics — Guidance on standards for enabling safety in health software

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-12-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 3 518,00 (eks. mva)

Health informatics — Security and privacy requirements of EHR systems for use in conformity assessment

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-12-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 20301:2014

Standard

NOK 1 089,00 (eks. mva)

Health informatics — Health cards — General characteristics

SpråkEngelskUtgave: 2 (2014-01-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 18104:2014

Standard

NOK 2 452,00 (eks. mva)

Health informatics — Categorial structures for representation of nursing diagnoses and nursing actions in terminological systems

SpråkEngelskUtgave: 2 (2014-01-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 21549-2:2014

Standard

NOK 1 642,00 (eks. mva)

Health informatics — Patient healthcard data — Part 2: Common objects

SpråkEngelskUtgave: 2 (2014-01-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 21549-3:2014

Standard

NOK 1 089,00 (eks. mva)

Health informatics — Patient healthcard data — Part 3: Limited clinical data

SpråkEngelskUtgave: 2 (2014-01-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 21549-4:2014

Standard

NOK 1 642,00 (eks. mva)

Health informatics — Patient healthcard data — Part 4: Extended clinical data

SpråkEngelskUtgave: 2 (2014-01-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 3 518,00 (eks. mva)

Health informatics — Point-of-care medical device communication — Part 10102: Nomenclature — Annotated ECG

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-02-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 3 518,00 (eks. mva)

Health informatics — Point-of-care medical device communication — Part 10103: Nomenclature — Implantable device, cardiac

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-02-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 3 163,00 (eks. mva)

Health informatics — Personal health device communication — Part 10418: Device specialization — International Normalized Ratio (INR) monitor

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-02-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 097,00 (eks. mva)

Health informatics — IHE global standards adoption — Part 1: Process

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 089,00 (eks. mva)

Health informatics — IHE global standards adoption — Part 2: Integration and content profiles

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 471,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Kommunikasjon med personlig helseutstyr - Del 10103: Nomenklatur - Implanterbart utstyr, kardiologi (ISO/IEEE 11073-10103:2014, korrigert versjon 2014-05-01)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Kategoristrukturer for framstilling av sykepleiediagnoser og sykepleietiltak i terminologiske systemer (ISO 18104:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Pasientkort - Del 2: Felles objekter (ISO 21549-2:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Pasientkort - Del 3: Begrensede kliniske data (ISO 21549-3:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Pasientkort - Del 4: Utvidede kliniske data (ISO 21549-4:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 804,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Kommunikasjon med pasienttilknyttet medisinsk utstyr - Del 10102: Nomenklatur - Annotert EKG (ISO/IEEE 11073-10102:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 036,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Kommunikasjon med personlig helseutstyr - Del 10418: Instrumentspesifikasjon - INR-monitor (International Normalized Ratio) (ISO/IEEE 11073-10418:2014, korrigert versjon 2014-05-01)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 642,00 (eks. mva)

Health informatics — Semantic network framework of traditional Chinese medicine language system

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-06-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 642,00 (eks. mva)

Health informatics — Traditional Chinese medicine literature metadata

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-07-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 22600-1:2014

Standard

NOK 2 452,00 (eks. mva)

Health informatics — Privilege management and access control — Part 1: Overview and policy management

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-09-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 22600-2:2014

Standard

NOK 2 097,00 (eks. mva)

Health informatics — Privilege management and access control — Part 2: Formal models

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-09-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 22600-3:2014

Standard

NOK 3 163,00 (eks. mva)

Health informatics — Privilege management and access control — Part 3: Implementations

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-09-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 3 518,00 (eks. mva)

Health informatics — Capacity-based eHealth architecture roadmap — Part 2: Architectural components and maturity model

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-10-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 808,00 (eks. mva)

Health informatics — Principles of mapping between terminological systems

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-11-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 642,00 (eks. mva)

Health informatics — Survey of mHealth projects in low and middle income countries (LMIC)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-11-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>

Salg og support

Kundestøtte

Telefon: +47 67 83 87 00

Åpningstider telefon: man-fre 8-16 (support 8-12)