Produktkatalogen

77.040.30 - Kjemisk analyse av metaller

NS ICS 77.040.30

Standardsamling

NOK 7 110,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 77.040.30: Kjemisk analyse av metaller

Språk: Ukjent

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
 
line separator
Produkter (48)

NOK 481,00 (eks. mva)

Kobber og kobberlegeringer - Bestemmelse av manganinnhold - Del 1: Spektrofotometrisk metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-04-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15915:2010

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Kobber og kobberlegeringer - Bestemmelse av sølvinnhold - Metode for flamme-atomabsorpsjonsspektrometri (FAAS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Kobber og kobberlegeringer - Bestemmelse av tellurinnhold - Del 2: Bestemmelse av midlere tellurinnhold - Metode for flamme-atomabsorpsjonsspektrometri (FAAS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 10200:2012

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Kjemisk analyse av jernmetaller - Bestemmelse av bor i stål - Spektrofotometrisk metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 10355:2013

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Chemical analysis of ferrous materials - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric analysis of unalloyed and low alloyed steels - Determination of Si, Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo and Sn, following dissolution with nitric and sulphuric acids [Routine method]

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Kobber og kobberlegeringer - Bestemmelse av manganinnhold - Del 2: Flamme-atomabsorpsjonsspektrometrimetode (FAAS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 10361:2015

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Legerte stål - Bestemmelse av nikkelinnhold - Induktivt koplet plasma-optisk emisjonsspektrometrisk metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Kobber og kobberlegeringer - Bestemmelse av krominnhold - Del 1: Titrimetrisk metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-10-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13615:2001

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Metoder for analyse av tinnbarre - Bestemmelse av urent elementinnhold i tinnklasser 99,90 % og 99,85 % ved bruk av atomspektrometri (innbefattet rettelsesblad AC:2002)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-04-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14361:2004

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Aluminium og aluminiumlegeringer - Kjemisk sammensetning - Prøvetaking fra smeltet metall

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 573-2:1994

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Aluminium og aluminiumlegeringer - Kjemisk sammensetning og form på plastisk bearbeidede produkter - Del 2: Betegnelsessystem med kjemiske symboler

SpråkEngelskUtgave: 1 (1994-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Jern og stål - Bestemmelse av fosforinnhold - Fosforvanadiummolybdat-spektrofotometrisk metode (ISO 10714:1992)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-10-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Stål og støpejern - Bestemmelse av svovelinnhold - Gravimetrisk metode (ISO 4934:2003)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Stål og jern - Bestemmelse av totalt karboninnhold - Infrarød absorbsjonsmetode etter forbrenning i en induksjonsovn (ISO 9556:1989)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-10-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 10184:2006

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Kjemisk analyse av jernmetaller - Bestemmelse av fosfor i ulegert stål og jern - Spektrofotometrisk metode

SpråkEngelskUtgave: 2 (2006-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 10315:2006

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Rutinemetode for analyse av høylegert stål med røntgenfluorescensspektrometri (XRF) ved bruk av "near by technique"-metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

CR 10316:2001

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Optical emission analysis of low alloy steels (routine method) - Guidelines for the preparation of standard routine method for optical emission spectrometry

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

CR 10317:2002

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

European certified reference materials (EURONORM-CRMs) for the determination of the chemical composition of iron and steel products prepared under the auspices of the European Committee for Iron and Steel Standardization (ECISS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

CR 10320:2004

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Optical emission analysis of low alloy steels (routine method) - Method for determination of C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni and Cu

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

CR 10321:2003

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Chemical analysis of ferrous materials - Recommendations for the drafting of standard methods of analysis employing flame atomic absorption spectrometry for the chemical analysis of iron and steel

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

CR 10322:2003

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Chemical analysis of ferrous materials - Operational guidelines for the application of flame atomic absorption spectrometry in standard methods for the chemical analysis of iron and steel

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 573-5:2007

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Aluminium og aluminiumlegeringer - Kjemisk sammensetning og form på plastisk bearbeidede produkter - Del 5: Kodifisering av standardiserte plastisk bearbeide produkter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-01-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Iron and steel - Review of available methods of chemical analysis

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-07-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 10178:1989

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Kjemisk analyse av jernmetaller - Bestemmelse av niob i stål - Spektrofotometrisk metode i flamme

SpråkEngelskUtgave: 1 (1989-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 10179:1989

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Kjemisk analyse av jernmetaller - Bestemmmelse av nitrogen (sporelementer) i stål - Spektrofotometrisk metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (1989-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 10188:1989

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Kjemisk analyse av jernmetaller - Bestemmelse av krom i stål og jern - Atomabsorpsjonsspektrometrisk metode i flamme

SpråkEngelskUtgave: 1 (1989-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 10212:1995

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Kjemisk analyse av jernmetaller - Bestemmelse av arsen i jern og stål - Spektrofotometrisk metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (1995-06-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Kjemisk analyse av jern-metaller - Bestemmelse av oksygen i jern og stål - Del 1: Prøvetaking og tillaging av stålprøver for å bestemme oksygeninnhold

SpråkEngelskUtgave: 1 (2000-10-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Kjemisk analyse av jern-metaller - Bestemmelse av oksygen i jern og stål - Del 2: Infrarød metode etter smelting under edelgass

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Aluminium og aluminiumlegeringer - Termer og definisjoner - Del 2: Kjemisk analyse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Sink og sinklegeringer - Kjemisk analyse - Del 1: Bestemmelse av aluminium i sinklegeringer - Titrimetrisk metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-01-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Sink og sinklegeringer - Kjemisk analyse - Del 1: Bestemmelse av aluminium i sinklegeringer - Titrimetrisk metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-11-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Sink og sinklegeringer - Kjemisk analyse - Del 10: Bestemmelse av krom og titan i sinkklegeringer - Spektrofotometrisk metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Sink og sinklegeringer - Kjemisk analyse - Del 2: Bestemmelse av magnesium i sinklegeringer - Flammeatomabsorpsjonsspektrometrisk metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-01-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 262,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Sink og sinklegeringer - Kjemisk analyse - Del 2: Bestemmelse av magnesium i sinklegeringer - Flammeatomabsorpsjonsspektrometrisk metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-07-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 262,00 (eks. mva)

Endringsblad A2 - Sink og sinklegeringer - Kjemisk analyse - Del 2: Bestemmelse av magnesium i sinklegeringer - Flammeatomabsorpsjonsspektrometrisk metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Sink og sinklegeringer - Kjemisk analyse - Del 3: Bestemmelse av bly, kadmium og kobber - Flammeatomabsorpsjonsspektrometrisk metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-01-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 262,00 (eks. mva)

Sink og sinklegeringer - Kjemisk analyse - Del 4: Bestemmelse av jern i sink støpelegeringer - Spektrofotometrisk metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-05-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 262,00 (eks. mva)

Sink og sinklegeringer - Kjemisk analyse - Del 5: Bestemmelse av jern i primærsink - Spektrofotometrisk metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-05-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Sink og sinklegeringer - Kjemisk analyse - Del 6: Bestemmelse av aluminium og jern - Flammeatomabsorpsjonsspektrometrisk metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-05-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Sink og sinklegeringer - Kjemisk analyse - Del 7: Bestemmelse av tinn - Flammeatomabsorbsjonsspektrometrisk metode etter ekstraksjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Sink og sinklegeringer - Kjemisk analyse - Del 8: Bestemmelse av tinn i sekundærsink - Flammeatomabsorpsjonsspektrometrisk metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Sink og sinklegeringer - Kjemisk analyse - Del 9: Bestemmelse av nikkel i sinklegeringer - Flammeatomabsorpsjonsspektrometrisk metode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 10136:2019

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Stål og støpejern - Bestemmelse av nikkelinnhold - Metode med flammeatomabsorpsjonsspektrometri (FAAS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 10177:2019

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Stål - Bestemmelse av kalsiuminnhold - Metode med flammeatomabsorpsjonsspektrometri (FAAS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 10181:2019

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Stål - Bestemmelse av blyinnhold - Metode med flammeatomabsorpsjonsspektrometri (FAAS)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 10714:1992

Standard

NOK 1 176,00 (eks. mva)

Steel and iron — Determination of phosphorus content — Phosphovanadomolybdate spectrophotometric method

SpråkEngelskUtgave: 1 (1992-05-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14726:2019

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Aluminium og aluminiumlegeringer - Bestemmelse av den kjemiske sammensetningen av aluminium og aluminiumlegeringer ved optisk gnistemisjonsspektrometri

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 48

Salg og support

Kundestøtte

Telefon: +47 67 83 87 00

Åpningstider telefon: man-fre 8-16 (support 8-12)