NS-ISO 31000:2018

NOK 1 375,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Risikostyring - Retningslinjer
Engelsk tittel: Risk management - Guidelines
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2018-04-01)
Erstatter: NS-ISO 31000:2009 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 24
Pris:

NOK 1 375,00 (eks. mva)
NOK 1 718,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 03
NS ICS 03.100
NS ICS 03.100.01
Risikostyring
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Produktinformasjon: NS-ISO 31000 er til bruk for personer som skaper og beskytter verdi i organisasjoner ved å styre risikoer, ta beslutninger, fastsette og oppnå mål og forbedre prestasjon.

Organisasjoner av alle typer og størrelser står overfor eksterne og interne faktorer og påvirkninger som gjør det usikkert om de vil oppnå sine mål.

Å styre risiko er av gjentakende karakter og bistår organisasjoner i å fastlegge strategi, oppnå mål og ta veloverveide beslutninger.

Å styre risiko er en del av styring og lederskap og er avgjørende for hvordan organisasjonen ledes på alle nivåer. Risikostyring bidrar til forbedring av ledelsessystemer.

Å styre risiko er en del av alle aktiviteter som forbindes med en organisasjon, og omfatter samhandling med interessenter. I risikostyring tas det hensyn til organisasjonens eksterne og interne kontekst, medregnet menneskelig atferd og kulturelle faktorer.

Å styre risiko er basert på prinsippene, rammeverket og prosessen beskrevet i dette dokumentet, som vist på Figur 1. Det kan hende at alle eller deler av disse komponentene allerede finnes i organisasjonen, imidlertid kan det være nødvendig å tilpasse eller forbedre dem slik at risikostyringen blir virkningsfull, effektiv og konsistent.

NS-ISO 31000 gir retningslinjer for styring av risiko som organisasjoner står overfor. Anvendelsen av disse retningslinjene kan tilpasses alle organisasjoner og deres kontekst. Standarden gir en felles metode for å styre alle typer risiko og er ikke bransje- eller sektorspesifikk. Den kan brukes i hele organisasjonens levetid og kan anvendes på enhver aktivitet, medregnet beslutningstaking på alle nivåer.
Sammendrag: 2018-02-14

Komité: SN/K 239
Fastsatt: 2018-04-01
ICS: 03.100.01 - Bedriftsorganisasjon og -ledelse generelt
926 - Risikostyring

Relaterte produkter:

Risikostyring