NS-EN 1176-1:2017

NOK 990,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Lekeplassutstyr og underlag - Del 1: Generelle sikkerhetskrav og prøvingsmetoder
Engelsk tittel: Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2018-01-01)
Erstatter: NS-EN 1176-1:2008 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 112
Pris:

NOK 990,00 (eks. mva)
NOK 1 237,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 97.200.40
NS ICS 97
NS ICS 97.200
Lekeplassutstyr og underlag
Omfang: Denne delen av NS-EN 1176 angir generelle sikkerhetskrav for permanent installert offentlig tilgjengelig lekeplassutstyr og underlag. Tilleggskrav til sikkerhet for spesielle deler av lekeplassutstyr er angitt i de øvrige delene av denne standarden.
Denne delen av NS-EN 1176 dekker lekeplassutstyr for alle barn. Den har blitt utarbeidet med full erkjennelse av behovet for tilsyn av små barn og barn med redusert funksjonsevne eller kompetanse.
Formålet med denne delen av NS-EN 1176 er å sikre et forsvarlig sikkerhetsnivå ved lek i, på eller rundt lekeplassutstyret. Samtidig skal den fremme aktiviteter og evner som er kjent for å være nyttig for barna, fordi dette gir dem verdifull erfaring som gjør at de kan takle situasjoner utenfor lekeplassen.
Denne delen av NS-EN 1176 gjelder lekeplassutstyr som er beregnet på at barn skal bruke det individuelt eller kollektivt. Den gjelder også utstyr og enheter som monteres som lekeplassutstyr for barn, selv om de ikke er produsert for det formålet, men omfatter ikke gjenstander som er definert som leketøy i NS-EN 71 og Leketøydirektivet.
Den gjelder ikke eventyrlekeplasser (byggelekeplasser) med unntak av gjenstander som er produsert kommersielt.
MERKNAD Eventyrlekeplasser (byggelekeplasser) er sikrede lekeplasser omgitt av gjerder, som drives og bemannes i samsvar med aksepterte prinsipper som fremmer barns utvikling, og benytter ofte selvbyggede elementer.
Denne delen av NS-EN 1176 angir kravene som vil beskytte barnet mot farer som hun eller han antakelig ikke er i stand til å forutse når utstyret brukes slik det er tenkt anvendt, eller slik det er rimelig å forvente at det blir anvendt.
Bruk av elektrisitet i lekeutstyr, enten som en lekeaktivitet eller som drivkraft, er utenfor omfanget i denne standarden. Brukere av denne standarden bør merke seg europeiske og nasjonale standarder og forskrifter som skal følges når det brukes elektrisitet.
Lekeutstyr plassert i vann, og der vann kan ses som støtdempende underlag, dekkes ikke fullt ut i denne standarden, og det er knyttet ytterligere risikoer til vannmiljøer.
Risikoen for eksponering for svært høye nivåer av UV-stråling dekkes ikke i denne standarden.

Komité: SN/K 561
Fastsatt: 2018-01-01
ICS: 905 - Lekeplassutstyr og underlag
97.200.40 - Lekeplasser