SN/TR 3069:2019

NOK 673,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Formålsdelt etterprøving av bygningers energibruk
Engelsk tittel: Purposed verification of the energy use of buildings
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2019-03-20)
Antall sider: 32
Pris:

NOK 673,00 (eks. mva)
NOK 841,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.040
NS ICS 91.040.99
Produktinformasjon: Dette dokumentet angir veiledning om etterprøving av bygningers energibruk. Veiledningen er frivillig å følge, men bygger på kravene til energiberegning i TEK 17 §14-2 ledd 5. Veiledning er også avstemt mot BREEAM-NOR Ene 02a. Veiledningen er primært tenkt inn mot etterprøving av energibruk i næringsbygg, men den kan også brukes i andre bygningskategorier. Veilederen er primært tiltenkt brukt av byggforvaltere og driftsansvarlige. Veiledere kan også brukes i fase 3 av energisparekontrakter (NS 6430, pkt 54.3 Måle og verifiseringsplan).

Veiledningen omfatter:
- forutsetninger for etterprøving med fokus på en formålsdelt månedsbasert referanseberegning av energibehov som målt energibruk skal sammenlignes mot;
- forutsetninger for målerstruktur for å tilrettelegge for etterprøving av energibruk;
- beregningsmodeller for korreksjon av væravhengig forbruk;
- anbefalinger for oppfølging av avvik mellom beregnet og målt forbruk;
- eksempel på etterprøving med bruk av regneark.

Energibruken til et nybygg bør etterprøves fra bygget tas i bruk og i en periode på minst ett år. Oppfølging av energibruken anbefales utført som en kontinuerlig prosess gjennom hele levetiden til bygningen.
Komité: SN/K 034
Fastsatt: 2019-03-20
ICS: 91.040.99 - Andre bygninger