SN-CEN/TR 16798-2:2019

NOK 1 091,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 2: Veiledning til krav i EN 16798-1 - Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk (Modul M1-6)
Engelsk tittel: Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 2: Interpretation of the requirements in EN 16798-1 - Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics (Module M1-6)
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (2019-05-01)
Antall sider: 92
Pris:

NOK 1 091,00 (eks. mva)
NOK 1 363,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.10
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.01
Komité: SN/K 100
Fastsatt: 2019-05-01
ICS: 91.120.10 - Varmeisolering
91.140.01 - Installasjoner i bygninger generelt