NEK NSPEK 399 Metode D:2019

Standard
NOK 690,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett - Metode D Høyspenning
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1.0 (2019-07-01)
Erstattes av: NEK 399:2022 Check Gyldig
Antall sider: 16
Pris:

NOK 690,00 (eks. mva)
NOK 862,50 (ink. mva)

Omfang: NEK NSPEK 399 Metode D omhandler tilknytning mellom anleggseiers høyspennings elanlegg og allment nett. Dette dokumentet spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter. Hensikten er å legge til rette for effektiv samhandling, forutsigbarhet og størst mulig grad bruk av standardiserte løsninger. En norsk spesifikasjon har ikke samme status og forankring som en norm, da prosedyrene for utvikling, konsultasjoner av andre miljøer og høringer er begrenset. Spesifikasjonen utgjør grunnlaget for en privatrettslig avtale mellom de berørte parter.
Fastsatt: 2019-07-01
Tilbaketrukket: 2022-05-24
ICS: 29.020 - Elektroteknikk generelt