NS 3420-1:2019

NOK 787,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 1: Fellesbestemmelser
Engelsk tittel: Specification texts for building, construction and installations - Part 1: General conditions
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2019-12-01)
Erstatter: NS 3420-1:2014 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 48
Pris:

NOK 787,00 (eks. mva)
NOK 983,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 93.010
NS ICS 93
NS 3420 Samling - Komplett
NS 3420 Samling - Grunn- og terrengarbeider
NS 3420 Samling - Tømrer
NS 3420 Samling - Elektro
NS 3420 Samling - VVS
NS 3420 Samling - Bygg og anlegg
Omfang: Dette dokumentet inneholder overordnede bestemmelser og informasjon for de øvrige delene av NS 3420 i relevant omfang. Delen omfatter følgende: - termer og définisjonér (punkt 3); - omfang og prisgrunnlag (punkt 5, a)); - tekniske bestemmelser (punkt 5, b) til e)); - mengderegler (punkt 5, x)); - spésifikasjon (beskrivelsesveiledning) (punkt 5, y)); - regler for utarbeidelse av poster (tillegg A); - regler for avvik og toleranser (tillegg B); - betegnelse på de enkelte bestanddeler i utfylte poster (tillegg C). Bestemmelsene i NS 3420-1 gjelder for alle postgrunnlag. I spesielle tilfeller kan det være gjort unntak fra NS 3420-1 på et lavere nivå , f.eks. der utførelsen er dekket av en europeisk standard. I slike tilfeller vil reglene på det lavere nivå ét gjelde foran kravene i NS 3420-1.
Komité: SN/K 401
Fastsatt: 2019-12-01
ICS: 901 - NS 3420 Standardsamling Komplett
901.01 - NS 3420 Standardsamling Grunn- og terrengarbeider
901.02 - NS 3420 Standardsamling Tømrerarbeider
901.03 - NS 3420 Standardsamling Elektro
901.04 - NS 3420 Standardsamling VVS
901.05 - NS 3420 Standardsamling Bygg og anlegg
91.010.30 - Tekniske aspekter
93.010 - Anleggsvirksomhet generelt