NS 3845:2020

NOK 673,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Blågrønn faktor — Beregningsmetode og vektingsfaktorer
Engelsk tittel: Blue-Green Factor — Calculation method and weighting factors
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1.0 (2020-04-01)
Antall sider: 32
Pris:

NOK 673,00 (eks. mva)
NOK 841,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.020
NS ICS 13.020.30
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.99
NS ICS 13
Omfang: Blågrønn faktor (BGF) er en beregningsmetode som stimulerer til at vegetasjonselementer og løsninger for åpen overvannshåndtering innlemmes tidlig i planleggingen av et byggeprosjekt. Bruk av blågrønn faktor bidrar til bruk av naturbaserte løsninger som kan gi sunnere omgivelser, mer biologisk mangfold og mer robust overvannshåndtering. Bevaring av vegetasjon, og da særlig trær og deres rotsone, er sentralt i dette. Når det stilles krav ved bruk av BGF-faktor i en plan eller i en avtale, fører det til at det velges løsninger i tiltaket eller prosjektet som gjør at dette BGF-kravet tilfredsstilles. Dette dokumentet setter føringer for bruk av åpen overvannsdisponering og vegetasjonselementer uten å angi spesifikke løsninger. Dette er gjort for å legge til rette for innovasjon og nytenkning innenfor rammene av naturbaserte løsninger. BGF egner seg best for byggesaker, men kan også anvendes for områdeplaner og reguleringsplaner på et overordnet nivå.
Fastsatt: 2020-04-01
ICS: 13.020.30 - Vurdering av miljøpåvirkning
91.010.99 - Andre aspekter
91.020 - Fysisk planlegging. Byplanlegging