NS 3418:2020

NOK 828,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Konkurransegrunnlag med ytelses-beskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag — Struktur og innhold
Engelsk tittel: Tender documents with performance description for design, engineering and consulting services — Structure and content
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1.0 (2020-05-01)
Antall sider: 40
Pris:

NOK 828,00 (eks. mva)
NOK 1 035,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.20
Juridiske standarder for bygg og anlegg
Omfang: NS 3418 er utarbeidet for å få godt gjennomarbeidede og mer ensartede konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester i byggenæringen i Norge. Deler av standarden er basert på strukturen i NS 3450, Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg. NS 3418 inneholder i tillegg en del som angir strukturen for beskrivelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester. Målgruppen for standarden er aktører som anskaffer prosjekterings- og rådgivningstjenester i en profesjonell sammenheng. Standarden kan brukes av både offentlige og private aktører. Videre kan standarden brukes av både byggherrer og totalentreprenører som anskaffer prosjekterings- og rådgivningstjenester. Standarden er utformet med tanke på prosjektering og rådgivning for byggprosjekter. Standarden kan også brukes i anleggssektoren, men da er det nødvendig med visse tilpasninger.
Fastsatt: 2020-05-01
ICS: 91.010.10 - Juridiske aspekter
91.010.20 - Avtaleaspekter
910 - Juridiske standarder for bygg og anlegg