Lyskultur publikasjon 21 (nett)

Standard (Kun elektronisk)
NOK 1 430,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Dagslys i bygninger
Varetype: Standard (Kun elektronisk)
Språk: Norsk
Utgave: 2 (2020-06-12)
Antall sider: 60
Pris:

NOK 1 430,00 (eks. mva)
NOK 1 787,50 (ink. mva)

Produktinformasjon:

Dagslys er jordens essensielle grunnleggende lyskilde, og det gir verdifulle tilskudd til trivsel og innemiljø, og er en potensiell kilde til energibesparelse. Verdens helseorganisasjon har stadfestet krav til lys, utsyn og dagslys som ett av seks grunnleggende forhold for oppnåelse av helse, miljø og trivsel i arbeidssammenheng.

Vårt nordiske klima har lange perioder med liten dagslystilgang, da blir utnytting av dagslyset særlig viktig. Rett bruk av dagslyset kan dessuten gi betydelige energibesparelser i bygninger. Denne veilederen er et verktøy i arbeidet med prosjektering av innendørs dagslysbelysning. I veiledningen til den norske byggeforskriften TEK 17 er det anvist alternative måter å tilfredsstille krav til dagslystilgang i bygninger.

Den nye standarden NS-EN 17037 Dagslys i bygninger innfører nye begreper og evalueringsmetoder med nye terskelverdier, og oppfordrer til å tenke utover minimumskravet. For å kunne dokumentere at kravene blir tilfredsstilt behøves kunnskap og verktøy. Denne publikasjonen er ikke en fullstendig lærebok, den gir likevel svar på en rekke spørsmål som ofte melder seg når bygninger skal prosjekteres for god dagslystilgang. Publikasjonen ble grundig revidert i 2019 av professor Barbara Szybinska Matusiak, Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU, med hjelp av post.doc. Claudia Moscoso og PhD-kand. Lillian Sve Rokseth.

Fastsatt: 2020-06-12