NEK 700:2020 (nett)

Standard (Kun elektronisk)
NOK 2 990,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Informasjonsteknologi - Pakke med NEK 701:2020 Felles kablingssystemer - NEK 702:2020 Installasjon av kabling - NEK 703:2020 Anlegg og infrastruktur i datasentre
Engelsk tittel: Information technology - Package with NEK 701:2020 Generic cabling systems - NEK 702:2020 Cabling installation - NEK 703:2020 Data centre facilities and infrastructures
Varetype: Standard (Kun elektronisk)
Språk: Norsk
Utgave: 3.0 (2020-06-12)
Erstatter: NEK 700:2016 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 416
Pris:

NOK 2 990,00 (eks. mva)
NOK 3 737,50 (ink. mva)

Produktinformasjon:

Kabling for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer for tele, data og TV (jf. ekom i norske forskrifter) er en viktig del i samfunnets infrastruktur. Dette reflekteres også i forskrifter og regler fra myndighetens side. Kvalitet, pålitelighet og oppetid er samfunnskritisk, og alle deler av samfunnet har behov for at kommunikasjonsløsninger til enhver tid fungerer.

NEK 700-serien er verktøyet myndighetene henviser til som fundament for planlegging og bygging av funksjonelle kablingsinstallasjoner i alle typer bygg og utendørsområder. Det er også det verktøyet bransjen bør benytte for å sikre at minimumskravene til kvalitet ivaretas i alle deler av infrastrukturen.

NEK 700-serien bygger på internasjonale standarder og er oversatt til norsk og gitt veiledninger for norske forhold av Norsk Elektroteknisk Komite NK 25/205/215 «Sammenkobling av IT-utstyr».

NEK 700:2020 består av:
NEK 701:2020 Felles kablingssystemer
NEK 702:2020 Installasjon av kabling
NEK 703:2020 Anlegg og infrastruktur i datasentre
Sistnevnte er ikke oversatt til norsk, men foreligger som en samling i engelsk versjon.

NEK 700:2020-serien inneholder alle standardene slik de forelå hos NEK 1. juni 2020.

NEK 700-serien må også sees i sammenheng med andre relevante standarder på tilgrensende fagområder, f.eks. NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner, NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett og NEK TR 750: Fiberoptisk aksess til bruker.

Komité: NEK/NK25/205/215
Fastsatt: 2020-06-12
ICS: 33.040 - Telekommunikasjonssystemer.
35.110 - Nettverksarbeid
91.140.50 - Elektrisitetsforsyningssystemer
29.120.50 - Sikringer og annet utstyr for beskyttelse mot overstrøm
33.040.50 - Linjer, forbindelser og kretser
35.020 - Informasjonsteknologi (IT) generelt
35.160 - Mikroprosessorsystemer