NEK 405-3:2020

NOK 770,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 3: Elkontroll næring - Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
Engelsk tittel: Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 3: Elkontroll næring - Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 3.0 (2020-09-23)
Erstatter: NEK 405-3:2014 Alert Tilbaketrukket
NEK 405-3:2014/Tillegg B:2017 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 36
Pris:

NOK 770,00 (eks. mva)
NOK 962,50 (ink. mva)

Omfang: En betydelig del av bygningsbranner i Norge skyldes feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. Et viktig tiltak for å forebygge slike branner er godt vedlikehold og ettersyn. Eier er pliktig til å vedlikeholde det elektriske anlegget og sørge for korrekt bruk av elektrisk utstyr. Dersom eier supplerer sin vedlikeholdsplikt til også å omfatte profesjonell kontroll av det elektriske anlegget, vil eventuelle feil på anlegget kunne oppdages tidlig. Utbedring av påpekte feil vil redusere risiko for brann. I forbindelse med en profesjonell kontroll vil eier orienteres om farer ved elektrisitet og dermed også forebygge feil bruk av elektrisk utstyr. Bruk av et kontrollforetak med kvalifisert personell sikrer kontroll av god kvalitet. Denne normen fastsetter krav til personer som utfører kontroll av elektriske lavspenningsanlegg og elektrisk utstyr i næring. Normen stiller også krav til eksaminering, sertifiseringsordning, metodikk og sertifiseringsorganer som skal utføre sertifisering i henhold til normen.
Fastsatt: 2020-09-23
ICS: 29.020 - Elektroteknikk generelt