NORSOK S-002N:2004

NOK 1 125,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Arbeidsmiljø
Engelsk tittel: Working environment
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 4 (2004-08-25)
Erstatter: NORSOK S-005N:1999 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NORSOK S-002N:2018 Alert Tilbaketrukket
Pris:

NOK 1 125,00 (eks. mva)
NOK 1 406,25 (ink. mva)

Inkludert i: NORSOK komplett
Produktinformasjon:

Revisjon 4 omfatter følgende endringer:

  • Implementering av unike identifikasjonsnumre for både eksisterende og nye kravspesifikasjoner. Alle nye krav/tilleggsinformasjon identifiseres med et revisjonsmerke.
  • Paragraf 4 har blitt vesentlig endret for å understreke betydning av tidlig, kvalifisert gjennomføring av analyser for validering og verifikasjon i tråd med industriens og myndighetenes forventninger. Dessuten er det i paragrafene og vedleggene flere endringer i tekst- så vel som tabellinformasjonen.
  • Følgende vedlegg i forrige revisjon er nå  opphevet:
    Vedlegg D ”Typiske farlige stoffer”
    Vedlegg G ”Gjeldende lover, forskrifter, standarder og retningslinjer for norsk kontinentalsokkel”
  • Oppdateringer i henhold til normal revisjonssyklus og med hensyntagen til internasjonale standarder (ISO) og europeiske standarder (EN)
  • Innlemming av god praksis og brukererfaringer som har blitt rapportert av olje- og gassindustrien siden utgivelsen av revisjon 3.

Additional requirements: ConocoPhillips

Omfang: Målet med denne NORSOK-standarden er å sikre at utformingen av innretningen bidrar til et godt arbeidsmiljø i driftsfasen. MERKNAD Krav til arbeidsmiljø er gitt i Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter og i Ptil sine forskrifter. Målgruppen for denne NORSOK-standarden er alle parter som er involvert i utforming og verifikasjon av prosjekter. Denne NORSOK-standarden gjelder primært utforming av nye innretninger eller oppgradering av eksisterende innretninger for offshore boring, produksjon, anvendelse og rørtransport av petroleum, innbefattet boligenheter for disse aktivitetene. Denne NORSOK-standarden fastsetter krav til utforming knyttet til arbeidsmiljøet på oljeinnretninger, samt krav til systematisk styring av arbeidsmiljødesign i prosjektutviklingen. Deler av denne NORSOK standarden kan anvendes ved verifikasjon av eksisterende anlegg. Denne NORSOK standarden kan anvendes ved utforming av landanlegg i petroleumsindustrien. Denne NORSOK standarden skal anvendes til å sikre grensesnittet mellom innretning og maskin eller kran og det totale arbeidsmiljøet i utstyrspakker eller områder som består av flere enkeltmaskiner. Det betyr at områder rundt kran eller maskin inkludert tilkomst for vedlikehold, belysning, støy etc. skal følge denne NORSOK standarden. Dette gjelder også inne i og rundt utstyrspakker som ikke er definert som en maskin.
Fastsatt: 2004-08-25
Tilbaketrukket: 2018-03-19
ICS: 75.180.01 - Utstyr for petroleums- og naturgassindustri generelt
913.13 - NORSOK del S - Safety (SHE)