NS 1544:1992

NOK 955,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Vertikale sylindriske tanker av stål for lagring av brannfarlige A-, B- og C-væsker ved internt trykk tilnærmet lik atmosfæretrykk (innbefattet rettelsesblad A1:1992)
Engelsk tittel: Vertical cylindrical steel tanks for storage of flammable A, B and C liquids at internal pressure approximating atmospheric pressure (Corrigendum A1:1992 included)
Varetype: Standard
Språk: no/en
Utgave: 2 (1992-03-01)
Antall sider: 92
Pris:

NOK 955,00 (eks. mva)
NOK 1 193,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 23
NS ICS 23.020
NS ICS 23.020.30
Omfang: Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern vil legge denne standarden til grunn for sin godkjenning av vertikale sylindriske tanker for petroleumsprodukter ved vanlige tankanlegg. Levrandøren skal ha et kvalitetssikringssystem som tilfredstiller kravene i NS-ISO 9002 ( = EN 29002). Standarden fastlegger de minimumskrav som skal stilles for å gi leverandør, kjøper og samfunn rimelig garanti mot lekkasje i lagertanker med tilhørende utstyr. Ved angivelse av matrialer og tilvirkningsmetoder er det tatt hensyn til klimatiske forhold med f.eks økt risiko for sprøbrudd ved lave temperaturer. Standarden er delvis basert på andre norske og utenlandske standarder og dels på oljeselskapenes, tankleverandørenes og myndighetenes egne erfaringer. Standarden omfatter materialer, konstruksjon utførelse og kontroll av atmosfæriske, vertikale, sylindriske, sveiste frittstående tanker av stål for lagring av A-, B-, C-væsker. For spesifisering av A-, B-, og C-væsker vises det til lov nr. 47 av 21. mai 1971 med endringer ifølge lov om eksplosive varer (lov nr 35 av 14. juni 1974.
Komité: SN/K 026
Fastsatt: 1992-03-01
ICS: 23.020.30 - Trykkbeholdere, gassflasker