NS 3121:2003

NOK 775,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Rør og rørdeler av betong — Uarmert, stålfiberarmert og armert betong
Engelsk tittel: Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2003-09-10)
Pris:

NOK 775,00 (eks. mva)
NOK 968,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 23
NS ICS 23.040
NS ICS 23.040.50
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.100
NS ICS 91.100.30
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne standarden fastsetter krav og prøvingsmetoder for fabrikkfremstilte rør og rørdeler av betong. Den dekker rør, rørdeler og skjøter med sirkulært rørtverrsnitt til bruk i avløpssystemer for transport av spillvann og overvann som normalt virker ved selvfall og i enkelte tilfeller med et mindre overtrykk. Den gjelder rør og rørdeler med og uten krav til tetthet. Den inneholder regler for vurdering av om elementer er i overensstemmelse med denne standarden. Den inneholder også regler for merking. MERKNAD 1 Krav som ikke dekkes av NS-EN 1916, er gitt i tabell 1 i NS-EN 1916. Denne tabellen er ikke tatt med i denne standarden. MERKNAD 2 De begrensninger som er gjort i punkt 1 i NS-EN 1916, er ikke gjort i denne standarden.
Komité: SN/K 085
Fastsatt: 2003-09-10
ICS: 91.100.30 - Betong og betongprodukter
23.040.50 - Rør og rørdeler av andre materialer