NS 3420-F:2003

NOK 652,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del F: Markrydding, grunnforsterkning, graving og fylling
Engelsk tittel: Specification texts for building, construction and installations - Part F: Site clearing, soil reinforcement, soil excavation and filling
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 32 (2003-03-10)
Erstatter: NS 3420-F:1999 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS 3420-F:2008 Alert Tilbaketrukket
NS 3420-G:2008 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 60
Pris:

NOK 652,00 (eks. mva)
NOK 815,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 93.020
NS ICS 93
Omfang: Denne delen av NS 3420 omfatter rydding, avtaking, ulike former for forsterkning av byggegrunn,
graving, masseflytting og fylling av løsmasser.
Delprodukter med tilknytning til denne delen av standarden finnes i følgende andre deler:
B: Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging;
C1: Riving, demontering, hulltaking, sanering m.m;
G: Berg;
H: Grøfter, rørledninger, kummer og brønner;
I1: Rammede peler;
I3: Spuntvegger og avstivninger;
I4: Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter;
I5: Fundament for veier, baner og plasser;
I6: Dekker og slitelag;
K1: Vegetasjon;
K4: Konstruksjoner og murer i terreng.

Komité: SN/K 311
Fastsatt: 2003-03-10
Tilbaketrukket: 2008-10-15
ICS: 901.01 - NS 3420 Standardsamling Grunn- og terrengarbeider
93.020 - Jordarbeider. Utgraving. Fundamentering
901.05 - NS 3420 Standardsamling Bygg og anlegg
91.010.30 - Tekniske aspekter