NS 3420-G:2003

NOK 818,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del G: Berg
Engelsk tittel: Specification texts for building, construction and installations - Part G: Rock
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 32 (2003-03-10)
Erstatter: NS 3420-G:1999 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS 3420-F:2008 Alert Tilbaketrukket
NS 3420-G:2008 Alert Tilbaketrukket
NS 3420-L:2008 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 84
Pris:

NOK 818,00 (eks. mva)
NOK 1 022,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 93.020
NS ICS 93
NS ICS 93.060
Omfang: Denne delen av NS 3420 omfatter sprengning, sikring og diverse andre arbeider i forbindelse med
byggegroper, skjæringer, tunneler, sjakter og bergrom.
Delprodukter med tilknytning til denne delen av standarden finnes i følgende deler:
- B: Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging
- F: Markrydding, grunnforsterkning, graving og fylling
- H: Grøfter, rørledninger, kummer og brønner
- L: Betong

Komité: SN/K 312
Fastsatt: 2003-03-10
Tilbaketrukket: 2008-10-15
ICS: 93.060 - Tunnelkonstruksjoner
91.010.30 - Tekniske aspekter
901.01 - NS 3420 Standardsamling Grunn- og terrengarbeider
93.020 - Jordarbeider. Utgraving. Fundamentering
901.05 - NS 3420 Standardsamling Bygg og anlegg

De som kjøpte denne kjøpte også:

NS 5815:2006

NS-EN 1096-1:2012

NS 3046:1992