NS 3458:2004

NOK 630,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Komprimering — Krav og utførelse
Engelsk tittel: Compaction — Requirements and execution
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2004-10-11)
Antall sider: 28
Pris:

NOK 630,00 (eks. mva)
NOK 787,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 93.020
NS ICS 93.030
NS ICS 93
NS ICS 93.080
NS ICS 93.080.01
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne standarden fastlegger allmenne krav til komprimering av masser til ulike formål som grøfter, veier, baner, plasser og fyllinger. Standarden forutsetter at det er utført en faglig vurdering av massenes egnethet i prosjekteringen av konstruksjonen. Det skilles mellom tre klasser for komprimering: lett, normal og spesiell. For lett og normal komprimering angir standarden krav til maksimal lagtykkelse før komprimering og krav til antall passeringer med et bestemt komprimeringsutstyr. For spesiell komprimering er det ikke stilt direkte krav i denne standarden. Komprimering av bitumenstabiliserte eller sementstabiliserte masser samt masser med høyt organisk innhold omfattes ikke av standarden. Dypkomprimering inngår ikke.
Komité: SN/K 311/AG 1
Fastsatt: 2004-10-11
ICS: 93.080.01 - Veianlegg generelt
93.020 - Jordarbeider. Utgraving. Fundamentering
93.030 - Eksterne vann- og avløpssystemer