NS 3475:2004

NOK 1 321,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Prosjektering av murkonstruksjoner - Beregnings- og konstruksjonsregler
Engelsk tittel: Masonry structures - Design rules
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 2 (2004-05-10)
Erstatter: NS 3475:1981 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS-EN 1996-1-1:2005+NA:2010 Alert Tilbaketrukket
NS-EN 1996-1-2:2005+NA:2010 Check Gyldig
NS-EN 1996-2:2006+NA:2010 Check Gyldig
NS-EN 1996-3:2006+NA:2010 Check Gyldig
Antall sider: 108
Pris:

NOK 1 321,00 (eks. mva)
NOK 1 651,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.40
Omfang: Standarden fastlegger regler for prosjektering av lastbærende konstruksjoner i uarmert og armert murverk. Den tar i første rekke sikte på konstruksjoner i sikkerhetsklasse 2 og 3. Murkonstruksjoner i sikkerhetsklasse 1 behøver normalt ikke beregnes. Standarden er basert på grensetilstandsmetoden med partialkoeffisienter, som beskrevet i NS 3490. Standarden forutsetter at materialer, utførelse og kontroll tilfredsstiller kravene i NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg. Hvis det brukes andre materialer eller andre utførelser enn det som er angitt i NS 3420, kan standardens regler ikke brukes uten videre. For uarmert blokkmurverk uten mørtel i ståfugene kan standarden brukes dersom murverket ikke er utsatt for bøyning fra vertikallast. Standarden omfatter ikke murverk i pålitelighetsklasse 4. Standarden forutsetter at prosjekteringen utføres av fagfolk med den nødvendige teoretiske innsikt og praktiske erfaring.
Komité: SN/K 078
Fastsatt: 2004-05-10
Tilbaketrukket: 2010-04-01
ICS: 91.080.40 - Betongkonstruksjoner